Cách thức liên hệ: TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ, TIN HỌC CAO ĐẲNG Y TẾ BẠC LIÊU

Địa chỉ: Số 01 Đoàn thị điểm - Phường 3 - TP. Bạc Liêu - Tỉnh Bạc Liêu

Điện thoại: 07813822222

Fax: 07813824642

Website: caodangytebaclieu.vn