Ban Giám Hiệu trường Cao Đẳng Y Tế Bạc Liêu

Ngày cập nhật: 04/01/2020

 

BSCKII. NGUYỄN KIM NHANG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Thực hiện các nhiệm vụ chính sau:

- Phụ trách công tác chung của nhà trường. Công tác đầu tư, mua sắm trang thiết bị cho trường.

- Điều hành công tác nhân sự của nhà trường.

- Trực tiếp chỉ đạo: Phòng Kế hoạch tài chính, phòng Tổ chức hành chính, phòng Công tác học sinh sinh viên. Thường trực hội đồng sư phạm nhà trường.

 

TS. PHẠM THỊ NHÃ TRÚC

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Thực hiện các nhiệm vụ chính sau:

- Phụ trách công tác đào tạo, xây dựng chương trình, giáo trình đào tạo chính quy, liên thông, đào tạo văn bằng 2.

- Tổ trưởng tổ khảo thí (Quản lý ngân hàng đề). Quản lý việc in ấn tài liệu, đề thi cho HSSV

- Điều hành công tác đi lâm sàng và cộng đồng cho HSSV.

- Xây dựng chương trình đào tạo y tế trường học. Kết hợp sở y tế đào tạo liên tục cho cán bộ y tế trong ngành.

- Trực tiếp chỉ đạo: Phòng đào tạo - NCKH, Khoa y, Khoa Dược - Xét nghiệm, Khoa Khoa học cơ bản, Thư viện. Thường trực hội đồng sư phạm nhà trường.

 

 

Các bài viết liên quan:

TKB - Kết quả học tập
Số lượng truy cập

Tổng số lượt truy cập:

Đang online: