Ban Giám Hiệu trường Cao Đẳng Y Tế Bạc Liêu

Ngày cập nhật: 01/10/2014

BSCKII. Phạm Ngọc Điệp

Chức vụ. Hiệu trưởng - Bí thư Đảng bộ

- Phụ trách các Kế hoạch tài chính, kế hoạch đào tạo, dự án xây dựng và liên kết đào tạo ngoài trường.

- Chủ tịch Hội đồng khoa học đào tạo.

- Giám đốc Trung tâm ngoại ngữ - tin học. Chủ tài khoản.

- Trực tiếp chỉ đạo:

+ Phòng Kế hoạch - Tài chính.

+ Khoa dược - Xét nghiệm.

BSCKII. Nguyễn Kim Nhang

Chức vụ. Phó hiệu trưởng - TP. Đào tạo NCKH

- Phụ trách công tác đào tạo, xây dựng chương trình, giáo trình đào tạo chính quy, liên thông, đào tạo văn bằng 2.

- Tổ trưởng tổ khảo thí (Quản lý ngân hàng đề). Quản lý việc in ấn tài liệu, đề thi cho HSSV

- Điều hành công tác đi lâm sàng và cộng đồng cho HSSV.

- Xây dựng chương trình đào tạo y tế trường học. Kết hợp sở y tế đào tạo liên tục cho cán bộ y tế trong ngành.

- Trực tiếp chỉ đạo: Phòng đào tạo - NCKH, Khoa y, Thư viện. Thường trực hội đồng sư phạm nhà trường.

Các bài viết liên quan:

TKB - Kết quả học tập
Đơn vị liên quan
Số lượng truy cập

Tổng số lượt truy cập: 249464