Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020

Chi tiết Được viết: 14-08-2020

Chiều ngày 13/8, Trường CĐYT Bạc Liêu đã tổ chức Hội nghị Điển hình tiến tiến CCVCLĐ giai đoạn 2020-2025 tại Hội trường nhà trường. Hội nghị nhằm mục đích đánh giá kết quả tổ chức phong trào thi đua yêu nước của nhà trường giai đoạn 2015-2020, biểu dương những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến có nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước, tạo động lực để CCVCLĐ phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu, kế hoạch được giao; đồng thời đề ra phương hướng, đẩy mạnh phong trào thi đua, công tác khen thưởng của Trường CĐYT Bạc Liêu trong những năm tiếp theo, tiến tới Đại hội Thi đua yêu tỉnh Bạc Liêu và Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc.

Tham dự Hội nghị, về phía đại biểu khách mời có sự tham dự của ông Nguyễn Quốc Liêm – Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban thi đua tỉnh Bạc Liêu; bà Nguyễn Thị Tuyết Minh – Phó Ban thi đua khen thưởng tỉnh Bạc Liêu. Về phía trường Cao đẳng Y tế Bạc Liêu, có sự tham dự của bà Nguyễn Kim Nhang – Phó Hiệu trưởng phụ trách nhà trường; bà Phạm Thị Nhã Trúc – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng nhà trường cùng toàn thể CCVCLĐ của nhà trường.

Ông Nguyễn Quuốc Liêm – Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban thi đua tỉnh Bạc Liêu (phải) và bà Nguyễn Thị Tuyết Minh – Phó Ban thi đua khen thưởng tỉnh Bạc Liêu

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Hội nghị, bà Nguyễn Kim Nhang – Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng, Phó Hiệu trưởng phụ trách nhà trường phát biểu khai mạc Hội nghị Điển hình tiến tiến CCVCLĐ giai đoạn 2020-2025. Sau phần phát biểu khai mạc, đại diện Đoàn Chủ tịch Hội nghị, ông Lê Văn Sơn – Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng nhà trường thông qua báo cáo Tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng giai đoạn 2015-2020 và phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua khen thưởng nhà trường giai đoạn 2020-2025. Ông Lê Văn Sơn nhấn mạnh, từ Hội nghị điển hình tiên tiến Trường CĐYT Bạc Liêu năm 2015 đến nay, phong trào thi đua của nhà trường đã có những chuyển biến tích cực và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Thi đua, khen thưởng được coi là một trong những biện pháp quan trọng, là động lực để đoàn kết, phát huy vai trò, năng lực của CCVCLĐ thi đua, phấn đấu nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trọng tâm là cung cấp nguồn nhân lực y tế chất lượng cho tỉnh nhà và các tỉnh lân cận trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Kết quả thực hiện các phong trào thi đua được phản ánh qua thực tiễn những thành tựu mà nhà trường đã đạt được trên các lĩnh vực trọng tâm. Một số kết quả cụ thể về khen thưởng trong 5 năm qua: Khen thưởng cấp Nhà nước: Trường Cao đẳng Y tế Bạc Liêu vinh dự đón nhận Huân Chương Lao động hạng Nhì vào năm 2018. Khen thưởng cấp Tỉnh: 02 Cờ Thi đua của UBND Tỉnh; 06 tập thể được nhận Bằng khen UBND Tỉnh; 05 cá nhân đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp Tỉnh. Khen thưởng cấp trường: 13 Tập thể đạt danh hiệu tập thể Lao động xuất sắc; 29 Tập thể đạt danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến; 34 cá nhân đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở; 253 cá nhân đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.

Bà Nguyễn Kim Nhang – Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng, Phó Hiệu trưởng phụ trách phát biểu khai mạc Hội nghị 

 

Ông Lê Văn Sơn – Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng nhà trường thông qua báo cáo Tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng giai đoạn 2015-2020 và phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua khen thưởng nhà trường giai đoạn 2020-2025

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe nhiều báo cáo tham luận và ý kiến phát biểu tập trung chủ yếu vào những biện pháp, kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nghiên cứu khoa học, công tác học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và tinh thần Đoàn kết của CCVCLĐ của nhà trường nói chung trong thời gian vừa qua.

Bà Phạm Thị Nhã Trúc gửi đến Hội nghị bài tham luận về công tác Nghiên cứu khoa học của Trường trong giai đoạn 2015-2020

 

Ông Lê Minh Quân - Chuyên viên Phòng Đào tạo - Nghiên cứu khoa học gửi đến Hội nghị bài tham luận về công tác "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

Cũng trong hội nghị, nhà trường đã tổ chức công bố các quyết định và trao khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong giai đoạn 2015-2020. Thay mặt Ban thi đua tỉnh Bạc Liêu, bà Nguyễn Thị Tuyết Minh – Phó Ban thi đua Tỉnh công bố Quyết định của Ủy Ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về khen thưởng cho 03 cá nhân điển hình của nhà trường. Để tiến hành khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu cấp trường, ông Lê Văn Sơn - Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng nhà trường công bố Quyết định của Hiệu trưởng Trường CĐYT Bạc Liêu khen thưởng cho 06 tập thể, và 06 cá nhân có thành tích xuất sắc giai đoạn 2015-2020.

Ông Nguyễn Quuốc Liêm – Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban thi đua tỉnh Bạc Liêu trao bằng khen của UBND tỉnh Bạc Liêu cho 03 cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc giai đoạn 2015-2020

 

Bà Nguyễn Kim Nhang – Phó Hiệu trưởng phụ trách nhà trường trao giấy khen cho 06 tập thể có thành tích xuất sắc giai đoạn 2015-2020

 

Bà Phạm Thị Nhã Trúc – Phó Hiệu trưởng nhà trường trao giấy khen cho 06 cá nhân có thành tích xuất sắc giai đoạn 2015-2020

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, ông Nguyễn Quốc Liêm – Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban thi đua tỉnh Bạc Liêu chúc mừng, ghi nhận và biểu dương những nỗ lực và cố gắng của tập thể CCVCLĐ nhà trưởng trong những năm vừa qua đã có những đóng góp tích cực vào thành tích của ngành Y tế tỉnh Bạc Liêu nói riêng và của ngành Y tế cả nước nói chung. Trong công tác thi đua khen thưởng, ông Nguyễn Quốc Liêm nhấn mạnh, nhà trường cần đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua; tập trung phát động, tổ chức các phong trào thi đua thiết thực, cụ thể theo chủ đề, chủ điểm phù hợp với từng lĩnh vực, chuyên môn, tập trung phát hiện, bồi dưỡng, hỗ trợ các nhân tố tích cực; tổng kết, khen thưởng kịp thời và nhân rộng các điển hình tiên tiến để lan tỏa trong phạm vi rộng hơn nữa. Ông mong muốn và tin tưởng nhà trường sẽ phát huy những thành tích đã đạt được, đưa ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để có những bước đi vững chắc trong giai đoạn tới 2015-2020, tiến tới Đại hội XIII của Đảng và chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X.

Ông Nguyễn Quốc Liêm – Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban thi đua tỉnh Bạc Liêu phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Bà Phạm Thị Nhã Trúc – Phó Bí thư, Phó Hiệu trưởng nhà trường đã phát động phong trào thi đua giai đoạn 2020-2025. Hướng tới Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Bạc Liêu lần thứ V, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X. Thay mặt Lãnh đạo, Hội đồng thi đua, khen thưởng, Ban Chấp hành Công đoàn trường Cao đẳng y tế Bạc Liêu, bà Phạm Thị Nhã Trúc phát động tới toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong toàn nhà trường tích cực, hăng hái thi đua, khắc phục mọi khó khăn, ra sức thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị trọng tâm của nhà trường, đóng góp quan trọng vào sự phát triển ngày càng vững mạnh của nhà trường trong thời gian sắp tới.

Bà Phạm Thị Nhã Trúc – Phó Bí thư, Phó Hiệu trưởng nhà trường đã phát động phong trào thi đua giai đoạn 2020-2025

 

Ông Nguyễn Quang Liêm – Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban thi đua tỉnh Bạc Liêu tặng hoa cho Đoàn đại biểu đi dự Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Bạc Liêu lần thứ V năm 2020

Bà Nguyễn Kim Nhang – Phó Hiệu trưởng phụ trách nhà trường phát biểu tổng kết và bế mạc hội nghị

Bế mạc Hội nghị, bà Nguyễn Kim Nhang – Phó Hiệu trưởng phụ trách thay mặt toàn thể Ban Lãnh đạo, CCVCLĐ nhà trường cảm ơn sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo rất sâu sát và những đánh giá, ghi nhận của ông Nguyễn Quốc Liêm. Trường Cao đẳng Y tế Bạc Liêu có được thành công trong những năm vừa qua là nhờ sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị trong nhà trường. Tiếp thu, lĩnh hội đầy đủ những ý kiến chỉ đạo của đại diện lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu, bà Nguyễn Kim Nhang khẳng định, trong giai đoạn mới, Trường Cao đẳng Y tế Bạc Liêu khẩn trương và quyết liệt triển khai các biện pháp để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, góp phần vào sự phát triển của nền kinh tế tỉnh Bạc Liêu nói riêng và cả nước nói chung trong thời gian sắp tới./.

Bộ phận truyền thông

Các bài viết liên quan:

TKB - Kết quả học tập
Số lượng truy cập

Tổng số lượt truy cập:

Đang online: