HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG CHỨC VIÊN CHỨC NĂM 2019

Chi tiết Được viết: 27-01-2019

     Nhằm đánh giá và tổng kết những kết quả đã đạt được trong năm học 2018 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm học 2019, vào lúc 13h00’ ngày 26 tháng 01 năm 2019, Trường Cao đẳng Y tế Bạc Liêu long trọng tổ chức Hội nghị Cán bộ công chức viên chức (CBCCVC) năm học 2018-2019 với sự có mặt của tất cả 75 CBCCVC nhà trường.

Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động (CBCCVC) Trường Cao đẳng Y tế Bạc Liêu được tổ chức vào lúc 13 giờ 00’ ngày 26/01/2019 tại hội trường, với sự tham dự của gần 80 CBCCVC của trường, dưới sự chủ trì của thầy Phạm Ngọc Điệp - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường, cô Nguyễn Kim Nhang – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng nhà trường và ThS. Nguyễn Lê Tuyết Dung - Chủ tịch Công đoàn trường.

Tại Hội nghị, BS.CKII Nguyễn Kim Nhang – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng nhà trường đã trình bày Báo cáo tổng kết công tác chính quyền năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019. Trong năm vừa qua, Trường đã đạt được nhiều thành tích trên tất đáng ghi nhận trên tất cả các lĩnh vực công tác: chính trị tư tưởng, tổ chức cán bộ, đào tạo, nghiên cứu khoa học, công tác học sinh, sinh viên, tài chính… Bên cạnh những thành tích đã đạt được, báo cáo cũng nêu ra những điểm tồn tại, hạn chế ở các lĩnh vực cần phải được khắc phục trong năm mới.

BSCKII. Nguyễn Kim Nhang – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng nhà trường trình bày Báo cáo tổng kết công tác chính quyền năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019

            Tiếp theo chương trình, Hội nghị đã nghe Báo cáo chính sách đối với Công chức, viên chức, người lao động, Báo cáo kết quả thực hiện dân chủ tại cơ sở và Báo cáo kết quả đóng góp quy định bình xét thi đua, chi lương tăng thêm của nhà trường do BSCKI. Lê Văn Sơn – Trưởng phòng Tổ chức hành chính nhà trường trình bày.

BSCKI. Lê Văn Sơn – Trưởng phòng Tổ chức hành chính nhà trường trình bày báo cá trước Hội nghị

            Tiếp đó, Hội nghị đã nghe Báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn năm 2018, phương hướng hoạt động năm 2019; Báo cáo kết quả đóng góp quy chế thu chi nội bộ năm 2019, công khai tài chính của nhà trường trong  năm 2018 và kế hoạch tài chính năm 2019; Báo cáo điều chỉnh, sửa đổi của Quy chế chi tiêu nội bộ công đoàn 2019, công khai tài chính công đoàn; Báo cáo của Ban Thanh tra Nhân dân; Báo cáo công tác thi đua và kết quả đăng ký thi đua tại cơ quan; Phát động thi đua năm 2019 và tiến hành bầu nhân sự của Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2019-2021.

ThS. Nguyễn Lê Tuyết Dung – Chủ tịch Công đoàn, Phó trưởng phòng Đào tạo - Nghiên cứu khoa học trình bày Báo cáo tổng kết công tác công đoàn năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019

 

Cô Quách Thị Bé - Phó trưởng phòng Kế hoạch Tài chính trình bày báo cáo Tài chính trước Hội nghị

            Hội nghị đã nghe các ý kiến thảo luận cũng như những đề xuất, kiến nghị trực tiếp giữa cán bộ viên chức, người lao động trong nhà trường với Ban giám Hiệu và trưởng các phòng chức năng có liên quan trực tiếp đến những thắc mắc được đề ra; Nội dung những ý kiến thảo luận xoay quanh các vấn đề về thi đua, khen thưởng, công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học; đổi mới phương pháp giảng dạy; công tác kiểm định chất lượng, v.v…

            Với tinh thần tập trung dân chủ, Hội nghị đã đi đến sự thống nhất cao thông qua dự thảo Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Trường cao đẳng y tế Bạc Liêu năm 2019. Hội nghị tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo và chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Ban Giám hiệu và các đoàn thể cùng với sự đồng lòng, đoàn kết của tập thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, Trường cao đẳng Y tế Bạc Liêu sẽ hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ mà Nghị quyết hội nghị đề ra.

            Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động năm 2019 của Trường thành công tốt đẹp.

Một số hình ảnh của Hội nghị

BSCKII. Phạm Ngọc Điệp - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường chủ trì buổi thảo luận của Hội nghị

 

Cô Tăng Thị Thủy - Giáo viên khoa Y xúc động chia sẻ những cảm nghĩ của mình trong Hội nghị

 

ThS. Nguyễn Lê Tuyết Dung - Chủ tịch Công đoàn nhà trường tham gia trả lời các câu hỏi thảo luận

 

BSCKI. Trần Văn Tới - Phó trưởng khoa Y lên khai thông thể lệ bầu cử

 

Hội nghị tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm

 

Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2019-2021 ra mắt trước Hội nghị

Bộ phận truyền thông

Các bài viết liên quan:

TKB - Kết quả học tập
Đơn vị liên quan
Số lượng truy cập

Tổng số lượt truy cập:

Đang online: