Bồi dưỡng chính trị hè cho cán bộ, giáo viên nhà trường

Chi tiết Được viết: 03-09-2020

Nhằm mục đích giúp cho cán bộ, giáo viên cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội; bồi dưỡng phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực giáo dục theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên về đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục. Qua đó giúp cho đội ngũ giáo viên nhà trường phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng; nâng cao năng lực tự đánh giá, năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng của đội ngũ giáo viên của trường.

Lớp học diễn ra vào ngày 03/9/2020 tại Hội trường lớn của nhà trường, lớp học vinh dự được đón tiếp ông Lê Văn Sum – Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bạc Liêu tham gia báo cáo chuyên đề tại lớp bồi dưỡng.

Ông Lê Văn Sum – Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bạc Liêu báo cáo chuyên đề tại lớp bồi dưỡng

Tại lớp bồi dưỡng, các học viên sẽ được nghe báo cáo viên truyền đạt chuyên đề cơ bản về: “Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững manh” và “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh để đáp ứng yêu cầu giai đoạn cách mạng mới”.

Quang cảnh lớp bồi dưỡng chính trị hè

Cùng với công tác bồi dưỡng chính trị hè, toàn thể cán bộ, giáo viện nhà trường sẽ được hướng dẫn thêm về công tác chuyên môn thực hiện nhiệm vụ năm học 2020 - 2021; hướng dẫn triển khai một số nội dung liên quan công tác dạy và học./.

Bộ phận truyền thông

Các bài viết liên quan:

TKB - Kết quả học tập
Số lượng truy cập

Tổng số lượt truy cập:

Đang online: