Thông báo xét học bổng khuyến khích cho học sinh – sinh viên đạt danh hiệu Khá – Giỏi toàn diện năm học 2016–2017

Chi tiết Được viết: 24-12-2017

THÔNG BÁO

V/v đề nghị xét học bổng khuyến khích cho học sinh – sinh viên

đạt danh hiệu Khá – Giỏi toàn diện năm học 2016–2017

Vì phần mềm Quản lý Đào tạo bị lỗi kỹ thuật nên những học sinh – sinh viên có điểm thi lần 1 dưới 5.0 không thể hiện được trên danh sách đề nghị xét khen thưởng. Do đó đã in ra danh sách này có cả những học sinh – sinh viên học lực khá trở lên bị điểm thi kết thúc học phần lần 1 dưới 5.0.

  1. Nay Phần mềm Quản lý Đào tạo đã khắc phục xong sự cố trên, Phòng Đào tạo – Nghiên cứu khoa học thông báo danh sách học sinh – sinh viên có kết quả học tập đủ điều kiện xét cấp học bổng đợt 1

Tiêu chuẩn:

Hệ cao đẳng (học theo Tín chỉ):

  • Điểm trung bình chung học tập năm học 2016 – 2017 đạt 2.50 trở lên (thang điểm 4).
  • Không có điểm thi kết thúc học phần lần 1 dưới 5.0 (kể cả lý thuyết lẫn thực hành).

-   Không phải thi lại lần 2 môn nào.

Cao đẳng và Trung cấp (học theo niên chế):

  • Điểm trung bình chung học tập năm học 2016 – 2017 đạt 7.0 trở lên (thang điểm 10).
  • Không có điểm thi kết thúc học phần lần 1 dưới 5.0 (kể cả lý thuyết lẫn thực hành).

-   Không phải thi lại lần 2 môn nào.

  1. Phòng Đào tạo – Nghiên cứu khoa học thông báo đến tất cả học sinh – sinh viên được biết, mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ với Phòng Đào tạo – NCKH (Gặp thầy Côn) để được hướng dẫn giải quyết (từ ngày 22-25/12/2017), qua thời gian trên nếu có thắc mắc sẽ không được giải quyết.
  2. Những học sinh – sinh viên dự kiến đủ tiêu chuẩn xét cấp học bổng (có danh sách kèm theo).

                                                        PHÒNG ĐÀO TẠO - NCKH

Danh sách kèm theo 

File 1

File 2

File 3

File 4

Các bài viết liên quan:

TKB - Kết quả học tập
Đơn vị liên quan
Số lượng truy cập

Tổng số lượt truy cập: 249170