Thông báo nhận bằng tốt nghiệp lớp Dược liên thông Khóa 9

Chi tiết Được viết: 06-12-2017

THÔNG BÁO

 PHÁT BẰNG TỐT NGHIỆP LỚP DƯỢC LIÊN THÔNG 9 VÀ CHỨNG NHẬN Y SỸ CHUYỂN ĐỔI ĐIỀU DƯỠNG 3A

(Kỳ thi tháng 10 năm 2017)

 

              Phòng Đào tạo - NCKH thông báo đến học sinh được công nhận tốt nghiệp trong kỳ thi tháng 10 năm 2017.

             Trường sẽ phát bằng tốt nghiệp và chứng nhận tốt nghiệp, bắt đầu từ 7h30’ ngày 06/12/2017 đến 16h ngày 10/12/2017.

         Làm thủ tục, đóng lệ phí và nhận bằng, tại phòng Hành chính giáo vụ (Liên hệ gặp Cô Ngân).

           ** Lưu ý: Yêu cầu học sinh đến làm việc đúng thời gian quy định.

      

Phòng Đào tạo- NCKH

Các bài viết liên quan:

TKB - Kết quả học tập
Đơn vị liên quan
Số lượng truy cập

Tổng số lượt truy cập: 249170