Tổ chức bổ sung môn Xác suất thống kê trong HK hè đợt 2

Chi tiết Được viết: 12-08-2018

THÔNG BÁO

Tổ chức bổ sung môn Xác suất thống kê trong học kỳ hè đợt 2

 

Theo ý kiến chỉ đạo của Ban giám hiệu, phòng ĐT-NCKH thông báo đến GVCN các nội dung liên quan đến tổ chức bổ sung môn Xác suất thống kê trong học kỳ hè đợt 2. 

1. Sinh viên xem danh sách sinh viên đóng tiền (File đính kèm bên dưới). Nếu có điều chỉnh thì báo về phòng đào tạo hạn chót 14/8/2018.

2. Thời gian đóng lệ phí môn Xác suất thống kê cho tất cả các đối tượng (có hè và chuẩn bị tốt nghiệp): Trong 2 ngày 15 và 16/8/2018 (thứ tư, thứ năm).

Lưu ý: Sinh viên không báo điều chỉnh, sau khi ra biên lai đóng tiền sẽ không được hoàn trả nếu có sai sót. Phòng Đào tạo sẽ không giải quyết bất cứ trường hợp nào sau thời gian quy định trên.

 

Tải file tại đây

Các bài viết liên quan:

TKB - Kết quả học tập
Đơn vị liên quan
Số lượng truy cập

Tổng số lượt truy cập: 249288