Thông báo nhận bằng tốt nghiệp khối cao đẳng kỳ thi tháng 8 năm 2017

Chi tiết Được viết: 03-10-2017

Phòng Đào tạo - Nghiên cứu khoa học Trường Cao đẳng Y tế Bạc Liêu thông báo đến các sinh viên được công nhận tốt nghiệp trong kỳ thi tốt nghiệp tháng 8 năm 2017 lên nhận bằng tốt nghiệp chính thức vào ngày mai (04/10/2017). Nhà trường sẽ hoàn thành các thủ tục nhận bằng tốt nghiệp duy nhất trong một ngày, vì vậy đề nghị các bạn sinh viên tập trung đúng theo thời gian phòng Đào tạo thông báo.

***Lưu ý: Khi nhận bằng, các sinh viên phải xuất trình giấy CMND hoặc thẻ sinh viên, không giải quyết các trường hợp nhận thay bằng tốt nghiệp.

Các bài viết liên quan:

TKB - Kết quả học tập
Đơn vị liên quan
Số lượng truy cập

Tổng số lượt truy cập: 249377