Tổ chức lễ phát bằng tốt nghiệp tháng 9 năm 2018

Chi tiết Được viết: 13-09-2018

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ BẠC LIÊU

PHÒNG ĐÀO TẠO – NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

­

THÔNG BÁO

(V/v Tổ chức lễ phát bằng tốt nghiệp tháng 9 năm 2018)

I. CHUẨN BỊ TRƯỚC KHI DỰ LỄ TỐT NGHIỆP:

1. Hoàn tất các khoản phí trước khi nhận bằng: tại Hội Trường, trường Cao đẳng Y tế Bạc Liêu

          - Chính quy: 14h30 đến 16h         (Thứ 5, 27/9/2018)     - Liên thông: 8h đến 10h (Thứ 6, 28/9/2018)

2. Tập dợt trước khi nhận bằng tốt nghiệp: tại Hội Trường, trường Cao đẳng Y tế Bạc Liêu

          - Chính quy: 16h (Thứ 5, 27/9/2018)                       - Liên thông: 10h (Thứ 6, 28/9/2018)

3. Lưu ý:

- HSSV không tập dợt sẽ không được nhận bằng tốt nghiệp trên Hội trường.

- HSSV thi lại tốt nghiệp hoặc trả nợ học phần sẽ nhận bằng tại Phòng Hành chính giáo vụ (gặp cô K.Ngân) sau khi buổi lễ phát bằng tốt nghiệp kết thúc.

II. LỄ PHÁT BẰNG TỐT NGHIỆP:

1. Địa điểm: tại Hội Trường, trường Cao đẳng Y tế Bạc Liêu

2. Thời gian:

          - Chính quy: Cao đẳng (13h30, ngày 28/9/2018), Trung cấp (15h, ngày 28/9/2018).

          - Liên thông: 16h, ngày 28/9/2018 (Thứ 6)

3. Đồng phục:

          - Cao đẳng: Áo thụng, trang phục bên trong áo sơ mi trắng có logo trường, quần tây đen, mang giầy hoặc dép có quai hậu.

          - Trung cấp: Áo sơ mi trắng có logo trường, quần tây đen, mang giầy hoặc dép có quai hậu.

Các bài viết liên quan:

TKB - Kết quả học tập
Đơn vị liên quan
Số lượng truy cập

Tổng số lượt truy cập: 249411