Thông báo kết quả thi và xét tốt nghiệp kỳ thi tháng 8 năm 2019

Chi tiết Được viết: 24-09-2019

THÔNG BÁO KẾT QUẢ THI VÀ XÉT TỐT NGHIỆP

(Kỳ thi tháng 8 năm 2019, Hệ Cao đẳng + Trung cấp)

1. Kết quả thi và xét tốt nghiệp.

2. Nhận đơn phúc khảo từ ngày ra thông báo đến hết ngày 27/9/2019, lệ phí phúc khảo 15.000 đồng/môn (nộp Thầy Côn)

3. Dự kiến phát tốt nghiệp: Thứ 7 ngày 05/10/2019

* Kết quả xét tốt nghiệp các lớp chính khóa

Danh sách xét tốt nghiệp lớp DTC2B

Danh sách xét tốt nghiệp lớp YS10

* Kết quả xét tốt nghiệp các lớp hỏng

Danh sách xét tốt nghiệp lớp CDD4A

Danh sách xét tốt nghiệp lớp CDD5A

Danh sách xét tốt nghiệp lớp KTVXN12

Danh sách xét tốt nghiệp lớp YS7

* Kết quả xét tốt nghiệp các lớp nợ

Danh sách xét tốt nghiệp lớp CDD4A

Danh sách xét tốt nghiệp lớp CDD5A

Danh sách xét tốt nghiệp lớp DDTH24

Danh sách xét tốt nghiệp lớp DTC2A

Danh sách xét tốt nghiệp lớp YHCT9

Danh sách xét tốt nghiệp lớp YHDP9

 

Các bài viết liên quan:

TKB - Kết quả học tập
Đơn vị liên quan
Số lượng truy cập

Tổng số lượt truy cập:

Đang online: