Thông báo kéo dài thời gian nghỉ học do dịch bệnh COVID-19

Chi tiết Được viết: 15-02-2020

Thực hiện theo tinh thần công văn số 559/UBND-KGVX ngày 15 tháng 02 năm 2020 của UBND tỉnh Bạc Liêu kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh, sinh viên, học viên để phòng, chống dịch bện Covid-19.

Trường cao đẳng y tế Bạc Liêu sẽ tiếp tục cho toàn thể học sinh, sinh viên và học viên của trường tiếp tục được nghỉ học đến hết tháng 02 năm 2020.

Thời gian đi học trở lại sẽ được thông báo sau

Tải file tại đây

Các bài viết liên quan:

TKB - Kết quả học tập
Đơn vị liên quan
Số lượng truy cập

Tổng số lượt truy cập: 249621