Thông báo đối chiếu bằng TNTHPT kỳ thi tháng 9/2019

Chi tiết Được viết: 14-02-2019

THÔNG BÁO

Nhằm phục vụ cho việc in bằng tốt nghiệp được chính xác. Phòng Đào tạo – NCKH đề nghị học sinh - sinh viên các lớp chuẩn bị thi tốt nghiệp vào tháng 9/2019, nộp 01 bảng photo công chứng bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, để đối chiếu Họ, tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh.

       * Lịch làm việc cụ thể như sau:

         - 8h30 đến 16h ngày 18/2/2019 đối chiếu lớp CĐĐD 10

         - 8h30 ngày 16h ngày 19,20/2/2019  đối chiếu 2 lớp  CĐD 6A,B

         - 8h30 ngày 16h ngày 21/02/2019  đối chiếu lớp  YS 10

         - 8h30 ngày 16h ngày 23/02/2019  đối chiếu lớp  DTC 2 A, B.

         - 8h30 ngày 16h ngày 23/02/2019  đối chiếu lớp  CĐĐDLT 3   

         - 8h30 ngày 16h ngày 01/3/2019  đối chiếu lớp  CĐĐDLT 2 A, B.

      * Yêu cầu học sinh, sinh viên liên hệ làm việc đúng thời gian quy định. Phòng đào tạo không giải quyết các trường hợp không đi đúng theo quy định.

Liên hệ: Cô Ngân, tại Bộ phận Hành chính giáo vụ Phòng Đào tạo - NCKH.

Các bài viết liên quan:

TKB - Kết quả học tập
Đơn vị liên quan
Số lượng truy cập

Tổng số lượt truy cập: 249411