Thông báo đi học trở lại từ ngày 27/4/2020

Chi tiết Được viết: 23-04-2020

Căn cứ công văn số 1696/UBND-KGVX ngày 22 tháng 4 năm 2020 của UBND tỉnh Bạc Liêu về việc cho học sinh, sinh viên, học viên đi học lại từ ngày 27/4/2020 sau đợt nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid-19;

Trường Cao đẳng Y tế Bạc Liêu xin thông báo đến tất cả giảng viên và học sinh, sinh viên, học viên về thời gian đi học trở lại như sau: Toàn thể học sinh, sinh viên nhà trường sẽ đi học trở lại từ ngày 27/4/2020 (Thứ 2).

Xem cụ thể tại file đính kèm

Tải file tại đây

Các bài viết liên quan:

TKB - Kết quả học tập
Đơn vị liên quan
Số lượng truy cập

Tổng số lượt truy cập:

Đang online: