Thông báo đề xuất nhiệm vụ khoa học năm học 2017-2018

Chi tiết Được viết: 21-09-2017

Trường Cao đẳng Y tế Bạc Liêu thông báo đến các cá nhân đang công tác tại Trường Cao đẳng y tế Bạc Liêu và các cơ sở có liên kết đào tạo với nhà trường về việc đăng ký thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở.

Xem chi tiết tại các thông báo đính kèm bên dưới.

Tải file tại đây
Tải file tại đây

Các bài viết liên quan:

TKB - Kết quả học tập
Đơn vị liên quan
Số lượng truy cập

Tổng số lượt truy cập: 249377