Thông báo Lịch thi tốt nghiệp tháng 01 năm 2018

Chi tiết Được viết: 25-01-2018

 

TRƯỜNG CĐYT BẠC LIÊU

HỘI ĐỒNG THI TỐT NGHIỆP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

LỊCH THI TỐT NGHIỆP THÁNG 01 NĂM 2018

(HỆ CAO ĐẲNG + TRUNG CẤP)

* Đối tượng:

          - Học viên lớp DTC1, niên khóa 2015 – 2017 đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp kỳ thi tháng 01 năm 2018.

          - Sinh viên - Học sinh nợ học phần chưa đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp các khóa trước đã trả nợ xong được xét đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp tháng 01 năm 2018.

          - Học sinh hỏng tốt nghiệp kỳ thi tháng 8 năm 2017 trở về trước.

* Lịch thi cụ thể như sau:

 

Thời gian

Môn

chính trị

Môn thực hành nghề

Môn lý thuyết

 tổng hợp

16h00 (Thứ sáu) 02/02//2018

Sinh hoạt quy chế thi tại Hội trường

7h00 (Thứ  bảy) 03/02/2018

X

 

 

Chiều 03/02/2018

 

Hóa dược - Dược lý: DTC1

 

Ngày 04/02/2018

 

Dược liệu: DTC1

 

Ngày 06/02/2018 - 07/02/2018

 

Y sĩ

 

Ngày 07/02/2018

 

Cao đẳng Dược

 

Ngày 10/02/2018

 

Bào chế: DTC1

 

Ngày (chủ nhật) 11/02/2018

 

 

X

* Đề nghị tất cả học viên, sinh viên -học sinh xem và thực hiện đúng tinh thần thông báo này.

*Lịch thi thực hành nghề có danh sách cụ thể kèm theo.

- Danh sách Học viên đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp lớp Dược tại chức 1 (Click xem)

- Danh sách HSSV đã trả nợ học phần xong đủ ĐKDT tốt nghiệp (Click xem)

- Danh sách HSSV thi lại tốt nghiệp (Click xem)

Các bài viết liên quan:

TKB - Kết quả học tập
Đơn vị liên quan
Số lượng truy cập

Tổng số lượt truy cập: 249170