Thông báo nhập học Y sĩ chuyển đổi Điều dưỡng

Chi tiết Được viết: 15-03-2018

THÔNG BÁO

NHẬP HỌC LỚP Y SỸ CHUYỂN ĐỔI ĐIỀU DƯỠNG NĂM 2018

 

         Phòng Đào tạo – Nghiên cứu khoa học thông báo đến toàn thể các học viên đã đăng ký học lớp Y sỹ chuyển đổi sang điều dưỡng (lớp 06 tháng) thời gian nhập học chính thức như sau:

          - Lớp học không chính quy: Lớp YSCĐ-ĐD4A (học thứ 7 và chủ nhật) tập trung và học chính thức lúc 7h00 thứ 7 (ngày 17/3/2018).

             Đề nghị tất cả có mặt đúng giờ để làm thủ tục nhập học và sinh hoạt với giáo viên chủ nhiệm.

*** Lưu ý: xem lịch học tại phòng Đào tạo - NCKH

 

Phòng Đào tạo- NCKH

Các bài viết liên quan:

TKB - Kết quả học tập
Đơn vị liên quan
Số lượng truy cập

Tổng số lượt truy cập: 249170