Thông báo ôn thi tốt nghiệp Kỳ thi thàng 01 năm 2018

Chi tiết Được viết: 26-01-2018

THÔNG BÁO ÔN THI TỐT NGHIỆP   

(Kỳ thi tháng 01 năm 2018)

 

              Phòng Đào tạo - NCKH thông báo đến học sinh, sinh viên nợ môn, hỏng tốt nghiệp các khóa trước. Nếu có nhu cầu ôn thi tốt nghiệp môn Thực hành nghề, thì nộp đơn xin được ôn thi từ ngày ra thông báo đến hết ngày 28/01/2018.

         Nộp đơn tại phòng Hành chính giáo vụ (Liên hệ gặp Cô Ngân).

     

      ** Lưu ý: Yêu cầu học sinh đến làm việc đúng thời gian quy định.

      

Phòng Đào tạo- NCKH

Các bài viết liên quan:

TKB - Kết quả học tập
Đơn vị liên quan
Số lượng truy cập

Tổng số lượt truy cập: 249170