Lịch thi tốt nghiệp tháng 8 năm 2020 hệ đào tạo theo niên chế

Chi tiết Được viết: 14-08-2020

 

LỊCH THI TỐT NGHIỆP THÁNG 8 NĂM 2020

(HỆ CAO ĐẲNG ĐÀO TẠO THEO NIÊN CHẾ + TRUNG CẤP)

* Đối tượng:

- Học viên lớp Dược tại chức vừa làm vừa học khóa 3, niên khóa 2017-2019.

- Học sinh - sinh viên nợ học phần đã trả nợ xong, hỏng tốt nghiệp kỳ thi tốt nghiệp tháng 8 năm 2019 trở về trước.

* Lịch thi cụ thể như sau:

Thời gian

Môn

chính trị

Môn thực hành nghề

Môn lý thuyết

 tổng hợp

14h00 (Chủ nhật) 16/8/2020 Sinh hoạt quy chế thi tại Phòng học số 12
7h30 (Thứ  bảy) 22/8/2020 X    
13h00 Ngày 23/8/2020    Ngành Dược  
7h30 (Thứ  bảy) 29/8/2020     X

 

* Đề nghị tất cả học viên, học sinh - sinh viên xem và thực hiện đúng tinh thần thông báo này.

* Lịch thi thực hành nghề có danh sách cụ thể kèm theo

Tải file tại đây

Các bài viết liên quan:

TKB - Kết quả học tập
Số lượng truy cập

Tổng số lượt truy cập:

Đang online: