Lịch thi tuyển cao đẳng liên thông (chính thức) năm 2018

Chi tiết Được viết: 12-08-2018

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH CAO ĐẲNG LIÊN THÔNG NĂM 2018

THÔNG BÁO

LỊCH THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG LIÊN THÔNG NĂM 2018

Thí sinh tập trung tại phòng thi (đã ghi trong thẻ dự thi) lúc 14h00 ngày 17/8/2018 để sinh hoạt quy chế thi. 

Nội dung sinh hoạt:

1. Phổ biến quy chế thi cho thí sinh.

2. Hướng dẫn xác định các chính sách ưu tiên trong tuyển sinh cao đẳng liên thông năm học 2018-2019.

3. Đính chính thông tin của thí sinh.

4. Thông báo lịch thi chính thức.

Lưu ý: Thí sinh có mặt đúng giờ và đầy đủ tại phòng thi (đã quy định trong thẻ dự thi). Hội đồng tuyển sinh sẽ không giải quyết mọi thắc mắc về sau.

Các bài viết liên quan:

TKB - Kết quả học tập
Đơn vị liên quan
Số lượng truy cập

Tổng số lượt truy cập: 249288