Lịch phát bằng tốt nghiệp đợt xét tháng 8 năm 2019

Chi tiết Được viết: 10-10-2019

Phòng Đào tạo - Nghiên cứu khoa học Thông báo phát bằng tốt nghiệp: Đợt xét tháng 8 năm 2019

1. Cao đẳng chính quy: 

Tập trung làm thủ tục nhận bằng: 13h00 thứ 5 ngày 17/8/2019 tại Hội trường

Nhận bằng chính thức: 7h00 thứ 6 ngày 18/10/2019

2. Cao đẳng liên thông:

Tập trung làm thủ tục nhận bằng từ 12h45 thứ 6 đến 14h30 ngày 18/10/2019

Nhận bằng chính thức sau khi hoàn thành thủ tục nhận bằng.

Học sinh - Sinh viên xem Dự kiến thứ tự nhận bằng tốt nghiệp tại file đính kèm bên dưới

Dự kiến thứ tự nhận bằng tốt nghiệp

 

Các bài viết liên quan:

TKB - Kết quả học tập
Số lượng truy cập

Tổng số lượt truy cập:

Đang online: