Lễ phát bằng tốt nghiệp cao đẳng, trung cấp kỳ thi tháng 8 năm 2017

Chi tiết Được viết: 26-09-2017

Phòng Đào tạo - Nghiên cứu Khoa học thông báo đến sinh viên, học sinh được công nhận tốt nghiệp trong kỳ thi tháng 8 năm 2017 như sau:

- Trường sẽ tổ chức Lễ phát bằng tốt nghiệp lúc 7h30 ngày 30/9/2017 tại Hội trường Trường Cao đẳng Y tế Bạc Liêu.

- Học sinh làm thủ tục nhận bằng và đóng lệ phí tại Hội trường theo lịch cụ thể như sau:

- Khối trung cấp: Từ 7h30 - 8h30 ngày 29/9/2017.

- Khối cao đẳng: Từ 13h30 - 15h00 ngày 29/9/2017.

- Học sinh được công nhận tốt nghiệp tập trung tại Hội trường để tập dợt chương trình cho buổi lễ tốt nghiệp theo lịch cụ thể như sau:

- Khối cao đẳng: 15h00 ngày 29/9/2017.

- Khối trung cấp: 16h00 ngày 29/9/2017.

- Lịch phát bằng tốt nghiệp chính thức diễn ra theo lịch cụ thể như sau:

- Khối cao đẳng: 7h00 ngày 30/9/2017.

- Khối trung cấp: 8h45 ngày 30/9/2017.

* Lưu ý:

- Học sinh không tham gia tập dợt sẽ không được nhận bằng trong lễ tốt nghiệp.

- Trang phục: Khối cao đẳng là áo thụng mang giày (dép quai hậu); Khối trung cấp là đồng phục Trường, mang giày (dép quai hậu).

- Yêu cầu học sinh đến làm việc theo đúng thời gian nêu trên, nếu ngoài thời gian trên sẽ không được giải quyết.

Mọi thắc mắc liên hệ: Cô Ngân Phòng Đào tạo - Nghiên cứu khoa học hoặc số điện thoại: 0291. 3826265. để giải quyết.

Các bài viết liên quan:

TKB - Kết quả học tập
Đơn vị liên quan
Số lượng truy cập

Tổng số lượt truy cập: 249053