Kết quả thi và xét tốt nghiệp Kỳ thi tháng 01 năm 2018

Chi tiết Được viết: 17-01-2018

THÔNG BÁO

1. Kết quả thi và xét tốt nghiệp Kỳ thi tháng 01 năm 2018.

2. Đối tượng: Y sĩ chuyển Đổi Điều dưỡng khóa 3, lớp B.

3. Nhận đơn phúc khảo đến hết ngày 20/01/2018 (nộp Cô Ngân phòng Hành chánh giáo vụ).

4. Phát giấy chứng nhận tốt nghiệp ngày thứ 7 ngày 27/01/2018 (nhận tại Phòng Hành chánh giáo vụ).

Click vào xem

Các bài viết liên quan:

Thông báo
TKB - Kết quả học tập
Đơn vị liên quan
Số lượng truy cập

Tổng số lượt truy cập: 29711