Khai giảng lớp phục hồi chức năng hệ chính quy

Chi tiết Được viết: 26-07-2018

THÔNG BÁO

 

NHẬP HỌC LỚP PHỤC HỒI CHỨC NĂNG

 NĂM 2018

 

         Phòng Đào tạo – Nghiên cứu khoa học thông báo đến toàn thể các học viên đã đăng ký học lớp Phục hồi chức năng (lớp 03 tháng). Tập trung lúc 8h00 thứ 6 (ngày 27/7/2018) để khai giảng lớp học.

          Đề nghị tất cả có mặt đúng giờ để dự khai giảng.

*** Lưu ý: xem lịch học tại phòng Đào tạo - NCKH

Các bài viết liên quan:

TKB - Kết quả học tập
Đơn vị liên quan
Số lượng truy cập

Tổng số lượt truy cập: 249377