Dự kiến lịch thi tốt nghiệp tháng 8 năm 2018

Chi tiết Được viết: 12-08-2018

THÔNG BÁO

Dự kiến lịch thi tốt nghiệp tháng 8 năm 2018

Theo ý kiến chỉ đạo của Ban giám hiệu, phòng ĐT-NCKH thông báo đến học sinh, sinh viên các nội dung liên quan đến tổ chức thi tốt nghiệp năm 2018 như sau:

1. Dự kiến lịch thi sẽ tổ chức vào khoảng thời gian từ ngày 20 đến ngày 30/8/2018. 

2. Đối với các học sinh, sinh viên hỏng tốt nghiệp nợ môn đã trả xong (Từ Cao đẳng dược 4, cao đẳng điều dưỡng 7 trở về trước) nộp đơn xin thi tốt nghiệp và lệ phí thi tại phòng Đào tạo - NCKH (Cô Ngân). Thời hạn nộp đơn và lệ phí trước 17h00 ngày 17/8/2018 (thứ 6). (Phòng Đào tạo không giải quyết các trường hợp bổ sung sau thời hạn quy định).

 

Các bài viết liên quan:

TKB - Kết quả học tập
Đơn vị liên quan
Số lượng truy cập

Tổng số lượt truy cập: 249288