Danh sách sinh viên đủ điều kiện công nhận TN đợt xét tháng 8/2019

Chi tiết Được viết: 05-09-2019

Phòng Đào tạo - Nghiên cứu khoa học thông báo Danh sách sinh viên đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp đợt xét công nhận tốt nghiệp tháng 8 năm 2019. Mọc thắc mắc vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo - Nghiên cứu khoa học (Thầy Côn) để được giải quyết.

Tải file tại đây

Các bài viết liên quan:

TKB - Kết quả học tập
Đơn vị liên quan
Số lượng truy cập

Tổng số lượt truy cập:

Đang online: