Danh sách SV-HV đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp tháng 4/2020

Chi tiết Được viết: 17-04-2020

Phòng Đào tạo - NCKH sẽ nhận đơn và các thông tin phản hồi đến hết ngày 22/4/2020.

(Người nhận đơn: Thầy Côn Phòng Đào tạo - NCKH)

 

Tải file tại đây

Các bài viết liên quan:

TKB - Kết quả học tập
Đơn vị liên quan
Số lượng truy cập

Tổng số lượt truy cập:

Đang online: