Chương trình Đào tạo theo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

Chi tiết Được viết: 08-01-2018

Trường Cao đẳng Y tế Bạc Liêu thông báo Chương trình Đào tạo theo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

- Cao đẳng Điều dưỡng (Click xem)

- Cao đẳng Dược học (Click xem)

- Cao đẳng Điều dưỡng liên thông (Click xem)

- Cao đẳng Dược liên thông (Click xem)

- Cao đẳng Hộ sinh (Click xem)

- Cao đẳng Hộ sinh liên thông (Click xem)

- Y sĩ (Click xem)

- Dược sĩ trung cấp (Click xem)

Các bài viết liên quan:

TKB - Kết quả học tập
Số lượng truy cập

Tổng số lượt truy cập:

Đang online: