Phân công nhiệm vụ phòng Đào Tạo - NCKH

1. Nguyễn Kim Nhang: Phó hiệu trưởng

Phụ trách công tác chung của nhà trường. Công tác đầu tư, mua sắm trang thiết bị cho trường.

- Điều hành công tác nhân sự của nhà trường.

- Trực tiếp chỉ đạo: Phòng Kế hoạch tài chính, phòng Tổ chức hành chính, phòng Công tác học sinh sinh viên. Thường trực hội đồng sư phạm nhà trường.

2. Lý Chí Dũng: Phó trưởng phòng

- Lập biểu theo dõi tiến độ giảng dạy/ học tập.

- Tổ chức thi kết thúc môn học

- Kiểm tra và xác nhận các nội dung trong Sổ lên lớp, Sổ Báo giảng của các khoa, tổ bộ môn.

- Lập bảng tổng kết năm học và tổ chức xét tiến độ học cho các lớp hoàn thành chương trình năm học.

- Quản lý giờ giảng, nghỉ phép của cán bộ, nhân viên thuộc phòng.

- Quản lý quỹ phòng.

- Trực tiếp quản lý công tác đào tạo không chính quy; thay mặt Trưởng phòng giải quyết công việc của phòng khi được phân công.

3. Huỳnh Điền Côn: Nhân viên tổ Khảo thí

- Giúp Trưởng phòng quản lý chương trình khung, chương trình chi tiết các mã ngành đào tạo; theo dõi hoạt động giảng dạy và học tập, thời khóa biểu

- Thực hiện kế hoạch và tổ chức các kỳ thi học kỳ, kỳ thi tốt nghiệp.

- Tổng hợp giờ giảng của giảng viên, giáo viên.

- Cập nhật thông tin, thực hiện báo cáo theo yêu cầu.

- Quản lý sổ và các chứng từ có liên quan đến việc cấp, phát bằng tốt nghiệp, giấy chứng nhận tốt nghiệp, kết quả học tập toàn khóa.

4. Lê Thị Biên: Nhân viên tổ thư viện

- Quản lý sách, thư viện điện tử, tổ chức hoạt động thư viện theo quy định chuyên môn.

- Lưu trữ bài thi theo quy định.

- Quản lý tài sản thư viện.

5. Lê Minh Quân: Nhân viên tổ Khảo thí

- Quản lý hoạt động đánh giá kết quả học tập của sinh viên - học sinh theo Quy chế đào tạo.

- Tổng hợp giờ đánh giá sinh viên - học sinh của giảng viên.

- Tổng kết điểm học tập của sinh viên - học sinh.

- Quản lý bài thi theo quy định.

- Tham mưu cho lãnh đạo phòng xây dựng kế hoạch đánh giá học sinh theo quy định.

6. Thái Ngọc Hưởng: Ủy viên

- Thành viên đội hiến máu nhân đạo.

- Thành viên phụ trách phong trào văn nghệ.

- Phụ trách các chi đoàn dược sĩ trung cấp.

- Tham gia các phong trào do đoàn trường phân công.

7. Võ Mĩ Duyên: Nhân viên -Tổ khảo thí

- Thực hiện nhiệm vụ xây dựng và quản lý website của trường.

- Chịu trách nhiệm tổng hợp bài viết gửi từ các khoa, phòng, học sinh sinh viên, chọn lọc và gửi bài về cho báo Bạc Liêu và đưa lên website trường.

- Chịu trách nhiệm chụp ảnh, quay phim, cập nhật tin tức cho trường.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do BGH phân công

8. Lê Thị Thanh Tươi: Nhân viên

- Làm các nhiệm vụ do BGH, phòng Tổ chức - Hành chính và trạm y tế phân công

9. Nguyễn Lê Tuyết Dung: Phó trưởng phòng

- Giúp Trưởng phòng quản lý chương trình khung, chương trình chi tiết các mã ngành đào tạo; theo dõi hoạt động giảng dạy và học tập, thời khóa biểu về mảng Dược - Xét nghiệm

- Thực hiện kế hoạch và tổ chức các kỳ thi học kỳ thuộc mảng Dược - Xét nghiệm.

- Cập nhật thông tin, thực hiện báo cáo theo yêu cầu.

- Quản lý mảng tuyển sinh đầu vào

Các bài viết liên quan:

TKB - Kết quả học tập
Số lượng truy cập

Tổng số lượt truy cập:

Đang online: