Phân công nhiệm vụ phòng Đào Tạo - NCKH

1. Nguyễn Kim Nhang: Phó hiệu trưởng - kiêm TP. Đào tạo NCKH

- Trực tiếp xây dựng kế hoạch phát triển về đào tạo các ngành và bậc học toàn trường trình Ban Giám hiệu duyệt.

- Giám sát Kế hoạch học tập năm học, lịch thực tập lâm sàng và tốt nghiệp cho các lớp dài hạn, ngắn hạn, đào tạo lại, trình Ban Giám hiệu duyệt.

- Lập kế hoạch học tập học kỳ phụ cho các học sinh nợ học phần, trình Ban Giám hiệu duyệt.

- Lập kế hoạch tuyển sinh theo từng ngành đào tạo theo sự chỉ đạo của Ban Giám hiệu.

- Lên lịch giảng dạy học tập hàng tuần cho các khối.

- Chỉ đạo công tác hành chính giáo vụ, thư viện, in ấn tài liệu.

- Báo cáo các văn bản thuộc công tác đào tạo cho Bộ, ngành yêu cầu.

- Lưu trữ các công văn, quyết định có liên quan đến đào tạo.

- Xây dựng hoạch thi tốt nghiệp theo sự chỉ đạo của Ban Giám hiệu.

2. Lý Chí Dũng: Phó trưởng phòng

- Lập biểu theo dõi tiến độ giảng dạy/ học tập.

- Tổ chức thi kết thúc môn học

- Kiểm tra và xác nhận các nội dung trong Sổ lên lớp, Sổ Báo giảng của các khoa, tổ bộ môn.

- Lập bảng tổng kết năm học và tổ chức xét tiến độ học cho các lớp hoàn thành chương trình năm học.

- Quản lý giờ giảng, nghỉ phép của cán bộ, nhân viên thuộc phòng.

- Quản lý quỹ phòng.

- Trực tiếp quản lý công tác đào tạo không chính quy; thay mặt Trưởng phòng giải quyết công việc của phòng khi được phân công.

3. Huỳnh Điền Côn: Nhân viên tổ Khảo thí

- Giúp Trưởng phòng quản lý chương trình khung, chương trình chi tiết các mã ngành đào tạo; theo dõi hoạt động giảng dạy và học tập, thời khóa biểu

- Thực hiện kế hoạch và tổ chức các kỳ thi học kỳ, kỳ thi tốt nghiệp.

- Tổng hợp giờ giảng của giảng viên, giáo viên.

- Cập nhật thông tin, thực hiện báo cáo theo yêu cầu.

- Quản lý sổ và các chứng từ có liên quan đến việc cấp, phát bằng tốt nghiệp, giấy chứng nhận tốt nghiệp, kết quả học tập toàn khóa.

4. Lê Thị Biên: Nhân viên tổ thư viện

- Quản lý sách, thư viện điện tử, tổ chức hoạt động thư viện theo quy định chuyên môn.

- Lưu trữ bài thi theo quy định.

- Quản lý tài sản thư viện.

5. Nguyễn Tuấn Sĩ: Nhân viên tổ In ấn (Khảo thí)

- Quản lý việc phát hành và cấp phát đề cương bài giảng cho các lớp học sinh theo từng loại hình đào tạo, đảm bảo in ấn theo kịp tiến độ giảng dạy trong nhà trường.

- In ấn đề đề kiểm tra, thi các môn học theo yêu cầu của giáo viên phụ trách môn học và Tổ khảo thí.

- Quản lý tài sản phòng in ấn.

6. Vưu Thị Kim Ngân: Nhân viên tổ Quản lý Đào tạo

- Quản lý việc phát hành và nhận hồ sơ tuyển sinh theo từng loại hình đào tạo.

- Tham mưu cho lãnh đạo phòng trong công tác tuyển sinh.

- Nhận và xử lý hồ sơ nhập học theo từng năm; quản lý hồ sơ học sinh – sinh viên.

- Làm công tác theo dõi đào tạo và phụ trách văn thư.

- Quản lý tài sản bộ phận Hành chính Giáo vụ và phòng Đào tạo – Nghiên cứu khoa học.

7. Lê Minh Quân: Nhân viên tổ Khảo thí

- Quản lý hoạt động đánh giá kết quả học tập của sinh viên - học sinh theo Quy chế đào tạo.

- Tổng hợp giờ đánh giá sinh viên - học sinh của giảng viên.

- Tổng kết điểm học tập của sinh viên - học sinh.

- Quản lý bài thi theo quy định.

- Tham mưu cho lãnh đạo phòng xây dựng kế hoạch đánh giá học sinh theo quy định.

8. Võ Mĩ Duyên: Nhân viên -Tổ khảo thí

- Thực hiện nhiệm vụ xây dựng và quản lý website của trường.

- Chịu trách nhiệm tổng hợp bài viết gửi từ các khoa, phòng, học sinh sinh viên, chọn lọc và gửi bài về cho báo Bạc Liêu và đưa lên website trường.

- Chịu trách nhiệm chụp ảnh, quay phim, cập nhật tin tức cho trường.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do BGH phân công

9. Nguyễn Lê Tuyết Dung: Phó trưởng phòng

- Giúp Trưởng phòng quản lý chương trình khung, chương trình chi tiết các mã ngành đào tạo; theo dõi hoạt động giảng dạy và học tập, thời khóa biểu về mảng Dược - Xét nghiệm

- Thực hiện kế hoạch và tổ chức các kỳ thi học kỳ thuộc mảng Dược - Xét nghiệm.

- Cập nhật thông tin, thực hiện báo cáo theo yêu cầu.

- Quản lý mảng tuyển sinh đầu vào

Các bài viết liên quan:

TKB - Kết quả học tập
Đơn vị liên quan
Số lượng truy cập

Tổng số lượt truy cập: 249621