Phân công nhiệm vụ phòng Công Tác HSSV

1. Tô Thanh Hùng: Trưởng phòng

- Là người chịu trách nhiệm trước BGH trong việc thực hiện nhiệm vụ của đơn vị mình; có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, nội dung công tác, quản lý toàn bộ công việc của Phòng.

- Trực tiếp công tác giáo dục chính trị tư tưởng và quản lý HSSV. Tham gia họp báo và các hội đồng của nhà trường có liên quan. Tham mưu, tư vấn, đề xuất GVCN các lớp.

- Tổ chức sinh hoạt chào cờ sáng thứ hai hàng tuần.

- Giải quyết các mâu thuẫn, thắc mắc, khiếu nại của HSSV. Tổ chức các phong trào nhân các ngày lễ lớn, ngày truyền thống.

2. Vưu Thị Kim Ngân: Nhân viên tổ Quản lý Đào tạo

- Quản lý việc phát hành và nhận hồ sơ tuyển sinh theo từng loại hình đào tạo.

- Tham mưu cho lãnh đạo phòng trong công tác tuyển sinh.

- Nhận và xử lý hồ sơ nhập học theo từng năm; quản lý hồ sơ học sinh – sinh viên.

- Làm công tác theo dõi đào tạo và phụ trách văn thư.

- Quản lý tài sản bộ phận Hành chính Giáo vụ và phòng Đào tạo – Nghiên cứu khoa học.

3. Võ Vũ Linh:

- Phụ trách ban cờ đỏ, phối hợp với đội cờ đỏ nhà trường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nội quy, quy chế của học sinh, sinh viên

- Phụ trách các công tác văn phòng

Các bài viết liên quan:

TKB - Kết quả học tập
Số lượng truy cập

Tổng số lượt truy cập:

Đang online: