Phân công nhiệm vụ phòng Công Tác HSSV

1. Tô Thanh Hùng: Trưởng phòng

- Là người chịu trách nhiệm trước BGH trong việc thực hiện nhiệm vụ của đơn vị mình; có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, nội dung công tác, quản lý toàn bộ công việc của Phòng.

- Trực tiếp công tác giáo dục chính trị tư tưởng và quản lý HSSV. Tham gia họp báo và các hội đồng của nhà trường có liên quan. Tham mưu, tư vấn, đề xuất GVCN các lớp.

- Tổ chức sinh hoạt chào cờ sáng thứ hai hàng tuần.

- Giải quyết các mâu thuẫn, thắc mắc, khiếu nại của HSSV. Tổ chức các phong trào nhân các ngày lễ lớn, ngày truyền thống.

2. Đặng Thị Thắm: Cán bộ

- Theo dõi sổ sách văn phòng, ghi chép công văn đi, công văn đến.

- Làm các quyết định của phòng, in các giấy khen cho phòng và cơ quan, lập danh sách trích ngang các lớp.

- Tham mưu, tư vấn các vấn đề có liên quan đến chính sách ưu đãi trong HSSV.

- Phối hợp với cờ đỏ đi kiểm tra việc chấp hành nội qui qui chế của HSSV.

- Quản lý tài sản, dụng cụ, văn phòng phẩm của phòng.

Các bài viết liên quan:

TKB - Kết quả học tập
Đơn vị liên quan
Số lượng truy cập

Tổng số lượt truy cập:

Đang online: