Phân công nhiệm vụ Ban chấp hành Đoàn

1. Nguyễn Quốc Sil: Bí thư đoàn trường

- Chỉ đạo chung các mặt công tác của đoàn trường.

- Chủ trì công việc của BCH, BTV, đề ra kế hoạch năm học.

- Đề xuất những vấn đề chung để BTV, BCH xem xét và quyết định.

- Trực tiếp chỉ đạo điều hành bộ máy và công tác tổ chức cán bộ Đoàn.

- Chịu trách nhiệm chính về mối quan hệ đối với cấp ủy, Đoàn cấp trên và các phòng, ban chức năng của trường.

2. Ngô Kiều Lól: Phó bí thư đoàn trường

- Tham mưu cho Bí thư trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác Đoàn và phong trào thanh niên của trường và lĩnh vực được phân công.

- Phụ trách phong trào Văn - Thể - Mỹ của đoàn trường, chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch và tham gia các phong trào lĩnh vực mình phụ trách.

- Có trách nhiệm giải quyết và báo cáo kết quả các công việc do Bí thư và BTV phân công. Thay mặt Bí thư giải quyết các công việc được ủy nhiệm khi Bí thư đi vắng.

- Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra công tác đoàn, phụ trách công tác văn phòng, chỉ đạo trực tiếp các đồng chí trong BCH thuộc khoa Y.

- Xây dựng kế hoạch duy trì và phát triển Đội TCM của trường.

3. Lê Thị Bạch Yến: UVBTV

- Trực tiếp điều hành và trưởng ban cờ đỏ của trường, báo cáo kết quả hàng tháng có kế hoạch kiểm tra giám sát việc thực hiện nội quy, quy chế của trường.

- Thành viên phong trào thể dục thể thao của trường.

- Tham mưu cho Bí thư trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác Đoàn và phong trào thanh niên của trường và lĩnh vực được phân công.

- Tham gia các phong trào do đoàn trường phân công.

4. Lê Thị Thanh Tươi: UVBTV

- Trực tiếp theo dõi, kiểm tra, đôn đốc Đoàn viên ở các Ban và chi đoàn trực thuộc thực hiện có hiệu quả công việc của BTV, BCH đề ra.

- Xây dựng kế hoạch kiểm tra công tác đoàn, báo cáo họat động thường xuyên, đột xuất theo tháng, quí, năm.

- Phụ trách công tác khen thưởng, kỷ luật.

- Tham gia các phong trào do đoàn trường phân công.

5. Trương Hoàng Khả Tú: Ủy viên

- Phó ban phụ trách công tác văn phòng và công tác tổ chức đoàn, phụ trách thanh toán các kinh phí đoàn.

- Phụ trách quản lý sổ đoàn và đoàn viên, thư ký phong trào đoàn.

- Tham gia các phong trào do đoàn trường phân công.

6. Phạm Thái Bình: Ủy viên

- Trực tiếp chỉ đạo điều hành phong trào hiến máu nhân đạo, duy trì và phát triển "ngân hàng máu sống" của trường.

- Phụ trách các chi đoàn cao đẳng Dược thực hiện các phong trào do Đoàn trường và đoàn cấp trên phân công.

- Phụ trách liên hệ với các đồng chí trong BCH thuộc Khoa Dược - Xét Nghiệm khi được phân công.

- Tham gia các phong trào do đoàn trường phân công.

7. Lê Minh Quân: UVBTV

Trưởng ban phong trào TNTN, phân công điều động ĐVTN của trường tham gia tốt các phong trào trong và ngoài trường.

Phụ trách phong trào học tập, chịu trách nhiệm lập kế hoạch các phong trào học tập cho ĐVTN tham gia.

Tham gia các phong trào do đoàn trường phân công.

8. Trần Văn Bắc: Ủy viên

- Trưởng ban TDTT của trường, phụ trách và tham gia các phong trào thể thao trong và ngoài trường.

- Phụ trách thành lập và phát triển đội bóng chuyền Nam của trường.

- Tham gia các phong trào do đoàn trường phân công.

9. Giang Cẩm Nhung: Ủy viên

- Trưởng Ban văn nghệ, Đội trưởng Đội TCM của trường" của trường.

- Chịu trách nhiệm củng cố và phát triển đội TCM của trường, lập kế hoạch và tham gia các phong trào văn nghệ trong và ngoài trường.

- Tham gia các phong trào do đoàn trường phân công.

10. Võ Vũ Linh: Ủy viên

- Phó ban phụ trách cờ đỏ, có trách nhiệm phối hợp với các đồng chí trong đội cờ đỏ kiểm tra, giám sát việc thực hiện nội qui của ĐVTN.

- Tham gia các phong trào do đoàn trường phân công.

11. Vũ Long: Ủy viên

- Phó ban phong trào hiến máu nhân đạo.

- Phụ trách các chi đoàn khối Y sĩ.

- Tham gia các phong trào do đoàn trường phân công.

12. Hiệu Thị Phương Trâm: Ủy viên

- Thành viên phong trào văn nghệ.

- Phụ trách bản tin đoàn.

- Tham gia các phong trào do đoàn trường phân công.

13. Đặng Hải Dương: Ủy viên

- Thành viên phong trào thanh niên tình nguyện.

- Phụ trách khối cao đẳng dược.

- Tham gia các phong trào do đoàn trường phân công.

14. Phạm Thị Cẩm Giảng: Ủy viên

- Thành viên phong trào Thanh niên tình nguyện.

- Phụ trách khối Cao đẳng Điều dưỡng.

- Tham gia các phong trào do đoàn trường phân công.

Các bài viết liên quan:

TKB - Kết quả học tập
Đơn vị liên quan
Số lượng truy cập

Tổng số lượt truy cập:

Đang online: