Nhân sự Khoa Y

STT Họ và tên Năm sinh Nam Nữ Chức vụ Ngạch viên chức Trình độ chuyên môn Chuyên ngành Bộ môn
1 Lăng Lâm Huy Hoàng 1976 X Phó Trưởng khoa Giảng viên Thạc sĩ Y học YTCC, CSSKSS
2 Trần Anh Tuấn 1963 X Giáo viên Tiến sĩ Quản lý y tế YTCC
3 Nguyễn Thị Lan Phương 1975 X Giáo viên Đại học Hộ sinh CSSKSS
4 Trần Thị Mão 1969 X Giáo viên BS.CKI Sản khoa CSSKSS
5 Trần Tuấn Khí 1965 X Giáo viên BS.CKI Y tế công cộng YTCC
6 Trịnh Thị Kiều Diễm 1989 X Giáo viên Cao đẳng Điều dưỡng YTCC
7 Võ Văn Hiểu 1989 X Y sĩ Trung cấp Y sĩ YTCC
8 Trần Văn Tới 1970 X Phó Trưởng khoa Giảng viên BS.CKI Nhoại khoa Lâm sàn
9 Võ Minh Đời 1975 X Giáo viên Đaị học Điều dưỡng Điều dưỡng
10 Dương Hồng Oanh 1966 X TTBM Giáo viên Đại học Điều dưỡng Điều dưỡng
11 Giang Nhân Trí Nghĩa 1987 X Giáo viên Thạc sĩ Điều dưỡng Điều dưỡng
12 Trần Văn Bắc 1988 X Giáo viên Cao đẳng Điều dưỡng Điều dưỡng
13 Vũ Long 1990 X Giáo viên Thạc sĩ Điều dưỡng Điều dưỡng
14 Lâm Thị Kim Anh 1987 X Giáo viên Cao đẳng Điều dưỡng Điều dưỡng
15 Ngô Kiều Lól 1991 X Giáo viên Đại học Điều dưỡng Điều dưỡng
16 Giang Cẩm Nhung 1992 X Giáo viên Bác sĩ Bác sĩ Lâm sàn
17 Quách Nhật Kim 1991 X Giáo viên Thạc sĩ Thạc sĩ YTCC YTCC

Chú thích:

  • CSSKSS: Chăm sóc sức khỏe sinh sản
  • YTCC: Y tế công cộng

Các bài viết liên quan:

TKB - Kết quả học tập
Đơn vị liên quan
Số lượng truy cập

Tổng số lượt truy cập:

Đang online: