Nhân sự Khoa Y

STT Họ và tên Năm sinh Nam Nữ Chức vụ Ngạch viên chức Trình độ chuyên môn Chuyên ngành Bộ môn
1 Lăng Lâm Huy Hoàng 1976 X Phó Trưởng khoa Giảng viên Thạc sĩ Y học YTCC, CSSKSS
2 Trần Thị Mão 1969 X Giáo viên BS.CKI Sản khoa CSSKSS
3 Trần Tuấn Khí 1965 X Giáo viên BS.CKI Y tế công cộng YTCC
4 Trịnh Thị Kiều Diễm 1989 X Giáo viên Đại học Điều dưỡng YTCC
5 Võ Văn Hiểu 1989 X Y sĩ Đại học Y sĩ YTCC
6 Trần Văn Tới 1970 X Phó Trưởng khoa Giảng viên Tiến sĩ Nhoại khoa Lâm sàn
7 Võ Minh Đời 1975 X Giáo viên BSCKI Điều dưỡng Điều dưỡng
8 Dương Hồng Oanh 1966 X Phó chủ tịch Công đoàn Giáo viên Đại học Điều dưỡng Điều dưỡng
9 Giang Nhân Trí Nghĩa 1987 X Giáo viên Thạc sĩ Điều dưỡng Điều dưỡng
10 Trần Văn Bắc 1988 X Giáo viên BSCKI Điều dưỡng Điều dưỡng
11 Vũ Long 1990 X Giáo viên Thạc sĩ Điều dưỡng Điều dưỡng
12 Lâm Thị Kim Anh 1987 X Giáo viên Đại học Điều dưỡng Điều dưỡng
13 Ngô Kiều Lól 1991 X Bí thư đoàn trường Giáo viên Đại học Điều dưỡng Điều dưỡng
14 Bùi Minh Đức 1986 X Giáo viên Thạc sĩ Xét nghiệm Xét nghiệm
15 Giang Cẩm Nhung 1992 X Giáo viên Bác sĩ Bác sĩ Lâm sàn
16 Quách Nhật Kim 1991 X Giáo viên Thạc sĩ Thạc sĩ YTCC YTCC

Chú thích:

  • CSSKSS: Chăm sóc sức khỏe sinh sản
  • YTCC: Y tế công cộng

Các bài viết liên quan:

TKB - Kết quả học tập
Số lượng truy cập

Tổng số lượt truy cập:

Đang online: