Nhân sự Khoa Khoa Học Cơ Bản

STT Họ và tên Năm sinh Nam Nữ Chức vụ Ngạch viên chức Trình độ chuyên môn Chuyên ngành Bộ môn
1 Nguyễn Thị Tú Trân 1973 X Giáo viên bộ môn Ngoại ngữ Giáo viên Thạc sĩ Anh văn Ngoại ngữ
2 Lâm Nguyễn Đông Hải 1974 X Tổ trưởng bộ môn GDTC Giảng viên Thạc sĩ Giáo dục thể chất GDTC
3 Lý Tú Cầm 1984 X Giáo viên bộ môn Ngoại ngữ Giáo viên Đại học Anh văn Ngoại ngữ
4 Mã Mỹ Ngọc 1980 X Giáo viên bộ môn Ngoại ngữ Giáo viên Đại học Anh văn Ngoại ngữ
5 Nguyễn Quốc Sil 1982 X Phó trưởng khoa Giáo viên Thạc sĩ Tin học Tin học
6 Nguyễn Thị Thuận Ngân 1984 X Giảng viên bộ môn Triết học Giáo viên Đại học Triết học Triết học

Chú thích:

  • GDTC: Giáo dục thể chất
  • KHTN: Khoa học tự nhiên

Các bài viết liên quan:

TKB - Kết quả học tập
Số lượng truy cập

Tổng số lượt truy cập:

Đang online: