Nhân sự Khoa Dược - Xét Nghiệm

STT Họ và tên Năm sinh Nam Nữ Chức vụ Ngạch viên chức Trình độ chuyên môn Chuyên ngành Bộ môn
1 Phạm Thị Nhã Trúc 1980 X Trưởng khoa Giảng viên Tiến sĩ Y học Xét nghiệm
2 Bùi Minh Đức 1986 X TTBM Giáo viên Đại học Xét nghiệm Xét nghiệm
3 Cao Mộng Nghi 1990 X Kỹ thuật viên Trung cấp Xét nghiệm Xét nghiệm
4 Trần Thu Hương 1965 X Giáo viên Trung cấp Y sĩ Xét nghiệm
5 Trần Thị Mỹ Thanh 1986 X Giáo viên Thạc sĩ Dược HD-KN
6 Trần Hải Minh 1991 X Giáo viên Đại học Dược HD-KN
7 Lâm Vương Hiểu Yến 1989 X Giáo viên Đại học Dược HD-KN
8 Thái Ngọc Hưởng 1990 X DSTH Trung cấp Dược HD - KN
9 Lê Thị Bach Yến 1989 X DSTH Đại học Dược HD - KN
10 Lê Ngọc Diễm 1980 X Giáo viên Đại học Dược HD - KN
11 Tiền Thị Trúc Loan 1985 X Giáo viên Đại học Dược HD - KN
12 Lâm Thị Ngọc Giàu 1986 X Phó Trưởng khoa Giáo viên Thạc sĩ Dược DL - QLD
13 Nguyễn Hồng Nhung 1984 X Giáo viên Đại học Dược DL - QLD
14 Võ Thị Ngọc Hằng 1984 X Giáo viên Đại học Dược DL-QLD
15 Châu Thị Xuân Thơ 1987 X Giáo viên Đại học Dược DL - QLD
16 Phạm Hồng Quyên 1982 X Giáo viên Đại học Dược DL - QLD
17 Lê Hoàng Kim Ngân 1993 X Giáo viên Cao đẳng Dược HD-KN
18 Phạm Thái Bình 1992 X Giáo viên Đại học Xét nghiệm Xét nghiệm

Chú thích:

  • DL-QLD: Dược liệu - Quản lý dược
  • HD-KN: Hóa dược - Kiểm nghiệm

Các bài viết liên quan:

TKB - Kết quả học tập
Đơn vị liên quan
Số lượng truy cập

Tổng số lượt truy cập: 249464