Nhân sự Khoa Dược - Xét Nghiệm

STT Họ và tên Năm sinh Nam Nữ Chức vụ Ngạch viên chức Trình độ chuyên môn Chuyên ngành Bộ môn
1 Phạm Văn Huấn 1979 X Giảng viên Thạc sĩ Sinh học KHTN
2 Phạm Thị Nhã Trúc 1980 X Phó hiệu trưởng Giảng viên Tiến sĩ Y học Xét nghiệm
3 Bùi Minh Đức 1986 X TTBM Giáo viên Đại học Xét nghiệm Xét nghiệm
4 Cao Mộng Nghi 1990 X Kỹ thuật viên Trung cấp Xét nghiệm Xét nghiệm
5 Trần Thu Hương 1965 X Giáo viên Trung cấp Y sĩ Xét nghiệm
6 Trần Thị Mỹ Thanh 1986 X Giáo viên Thạc sĩ Dược HD-KN
7 Lâm Vương Hiểu Yến 1989 X Giáo viên Đại học Dược HD-KN
8 Thái Ngọc Hưởng 1990 X DSTH Trung cấp Dược HD - KN
9 Lê Thị Bach Yến 1989 X DSTH Đại học Dược HD - KN
10 Lâm Thị Ngọc Giàu 1986 X Phó Trưởng khoa Giáo viên Thạc sĩ Dược DL - QLD
11 Nguyễn Hồng Nhung 1984 X Giáo viên Đại học Dược DL - QLD
12 Võ Thị Ngọc Hằng 1984 X Giáo viên Đại học Dược DL-QLD
13 Châu Thị Xuân Thơ 1987 X Giáo viên Đại học Dược DL - QLD
14 Phạm Hồng Quyên 1982 X Giáo viên Đại học Dược DL - QLD
15 Lê Hoàng Kim Ngân 1993 X Giáo viên Cao đẳng Dược HD-KN
16 Phạm Thái Bình 1992 X Giáo viên Đại học Xét nghiệm Xét nghiệm

Chú thích:

  • DL-QLD: Dược liệu - Quản lý dược
  • HD-KN: Hóa dược - Kiểm nghiệm

Các bài viết liên quan:

TKB - Kết quả học tập
Đơn vị liên quan
Số lượng truy cập

Tổng số lượt truy cập:

Đang online: