Nhân sự Trạm Y Tế

STT Họ và tên Năm sinh Nam Nữ Chức vụ Ngạch viên chức Trình độ chuyên môn Chuyên ngành
1 Nguyễn Thị Tú Ngỡ 1992 X Nhân viên Y sĩ Trung cấp Y sĩ
2 Lê Thị Thanh Tươi 1994 X Nhân viên Y sĩ Trung cấp Y sĨ

Các bài viết liên quan:

TKB - Kết quả học tập
Đơn vị liên quan
Số lượng truy cập

Tổng số lượt truy cập:

Đang online: