Nhân sự phòng Tổ Chức - Hành Chính

STT Họ và tên Năm sinh Nam Nữ Chức vụ Ngạch viên chức Trình độ chuyên môn Chuyên ngành
1 Lê Văn Sơn 1967 X Trưởng phòng Giảng viên BSCKII Quản lý y tế
2 Phan Ngọc Diện 1984 X Chuyên viên văn thư- Tổ văn phòng Văn thư Đại học Văn thư lưu trữ
3 Nguyễn Thị Xuân Tươi 1986 X Chuyên viên- Tổ văn phòng Chuyên viên Đại học Luật
4 Bùi Như Tiến 1970 X Lái xe cơ quan- Tổ lái xe Lái xe
5 Lê Ngọc Thủy 1965 X Nhân viên phục vụ- Tổ phục vụ Phục vụ
6 Trần Anh Tuấn 1963 X Phó trưởng phòng Giảng viên BSCKII Quản lý y tế

Các bài viết liên quan:

TKB - Kết quả học tập
Số lượng truy cập

Tổng số lượt truy cập:

Đang online: