Nhân sự phòng Kế Hoạch - Tài Chính

STT Họ và tên Năm sinh Nam Nữ Chức vụ Ngạch viên chức Trình độ chuyên môn Chuyên ngành
1 Phạm Ngọc Điệp 1959 X Hiệu trưởng - Bí thư Đảng bộ Chuyên viên chính BSCKII Quản lý Y tế
2 Đỗ Hồng Thi 1986 X Phó trưởng phòng Kỹ sư Đại học Tin học
3 Quách Thị Bé 1989 X Kế toán trưởng Kế toán viên Đại học Kế toán
4 Điền Minh Vũ 1986 X Nhân viên tổ Quản lý Đào Tạo Nhân viên Trung cấp Kế toán
5 Trương Hoàng Khả Tú 1993 X Kế toán thu Kế toán viên Đại học Kế toán
6 Dương Văn Út Thôi 1989 X Kế toán thu Kế toán viên Đại học Kế toán

Các bài viết liên quan:

TKB - Kết quả học tập
Đơn vị liên quan
Số lượng truy cập

Tổng số lượt truy cập: 248424