Nhân sự phòng Kế Hoạch - Tài Chính

STT Họ và tên Năm sinh Nam Nữ Chức vụ Ngạch viên chức Trình độ chuyên môn Chuyên ngành
1 Điền Minh Vũ 1986 X Kế toán trưởng Nhân viên Trung cấp Kế toán
2 Trương Hoàng Khả Tú 1993 X Kế toán thu Kế toán viên Đại học Kế toán
3 Dương Văn Út Thôi 1989 X Kế toán thu Kế toán viên Đại học Kế toán

Các bài viết liên quan:

TKB - Kết quả học tập
Số lượng truy cập

Tổng số lượt truy cập:

Đang online: