Nhân sự phòng Đào Tạo - NCKH

STT Họ và tên Năm sinh Nam Nữ Chức vụ Ngạch viên chức Trình độ chuyên môn Chuyên ngành
1 Nguyễn Kim Nhang 1966 X Phó hiệu trưởng Giảng viên BSCKII Nhi khoa
2 Lý Chí Dũng 1965 X Phó trưởng phòng Giảng viên BSCKI Nội khoa
3 Huỳnh Điền Côn 1985 X Nhân viên tổ Khảo thí Chuyên viên Đại học Tin học
4 Lê Thị Biên 1984 X Nhân viên tổ thư viện Nhân viên Trung cấp Thư viện
5 Vưu Thị Kim Ngân 1978 X Nhân viên tổ Quản lý Đào tạo Nhân viên Đại học Ngữ văn
6 Lê Minh Quân 1992 X Nhân viên tổ Khảo thí Chuyên viên Cao đẳng Điều dưỡng
7 Võ Mĩ Duyên 1991 X Nhân viên -Tổ khảo thí Kỹ sư Đại học Tin học
8 Nguyễn Lê Tuyết Dung 1982 X Phó trưởng phòng Giảng viên Thạc sĩ Dược

Các bài viết liên quan:

TKB - Kết quả học tập
Đơn vị liên quan
Số lượng truy cập

Tổng số lượt truy cập:

Đang online: