Nhân sự phòng Đào Tạo - NCKH

STT Họ và tên Năm sinh Nam Nữ Chức vụ Ngạch viên chức Trình độ chuyên môn Chuyên ngành
1 Nguyễn Kim Nhang 1966 X Phó hiệu trưởng Giảng viên BSCKII Nhi khoa
2 Lý Chí Dũng 1965 X Phó trưởng phòng Giảng viên BSCKI Nội khoa
3 Huỳnh Điền Côn 1985 X Nhân viên tổ Khảo thí Chuyên viên Thạc sĩ Tin học
4 Lê Thị Biên 1984 X Nhân viên tổ thư viện Nhân viên Đại học Thư viện
5 Lê Minh Quân 1992 X Nhân viên tổ Khảo thí Chuyên viên Đại học Điều dưỡng
6 Thái Ngọc Hưởng 1990 X Ủy viên Dược sĩ Trung cấp Dược
7 Võ Mĩ Duyên 1991 X Nhân viên -Tổ khảo thí Kỹ sư Đại học Tin học
8 Lê Thị Thanh Tươi 1994 X Nhân viên Y sĩ Trung cấp Y sĨ
9 Nguyễn Lê Tuyết Dung 1982 X Phó trưởng phòng Giảng viên Thạc sĩ Dược

Các bài viết liên quan:

TKB - Kết quả học tập
Số lượng truy cập

Tổng số lượt truy cập:

Đang online: