Nhân sự phòng Công Tác HSSV

STT Họ và tên Năm sinh Nam Nữ Chức vụ Ngạch viên chức Trình độ chuyên môn Chuyên ngành
1 Tô Thanh Hùng 1960 X Trưởng phòng Giáo viên Đại học Tin học
2 Đặng Thị Thắm 1966 X Cán bộ Nhân viên

Các bài viết liên quan:

TKB - Kết quả học tập
Đơn vị liên quan
Số lượng truy cập

Tổng số lượt truy cập:

Đang online: