Nhân sự phòng Công Tác HSSV

STT Họ và tên Năm sinh Nam Nữ Chức vụ Ngạch viên chức Trình độ chuyên môn Chuyên ngành
1 Tô Thanh Hùng 1960 X Trưởng phòng Giáo viên Đại học Tin học
2 Vưu Thị Kim Ngân 1978 X Nhân viên tổ Quản lý Đào tạo Nhân viên Đại học Ngữ văn
3 Võ Vũ Linh 1991 X Y sĩ Trung cấp Y sĩ

Các bài viết liên quan:

TKB - Kết quả học tập
Số lượng truy cập

Tổng số lượt truy cập:

Đang online: