Danh sách Ban chấp hành Đoàn

STT Họ và tên Năm sinh Nam Nữ Chức vụ Ngạch viên chức Trình độ chuyên môn Chuyên ngành
1 Nguyễn Quốc Sil 1982 X Bí thư đoàn trường Giáo viên Đại học Tin học
2 Ngô Kiều Lól 1990 X Phó bí thư đoàn trường Giáo viên Đại học Điều dưỡng
3 Lê Thị Bạch Yến 1989 X UVBTV Giáo viên Đại học Dược
4 Lê Thị Thanh Tươi 1986 X UVBTV Nhân viên Trung cấp Y sĩ
5 Trương Hoàng Khả Tú 1993 X Ủy viên Kế toán viên Đại học Kế toán
6 Phạm Thái Bình 1992 X Ủy viên Giáo viên Đại học Xét nghiệm
7 Lê Minh Quân 1992 X UVBTV Chuyên viên Cao đẳng Điều dưỡng
8 Trần Văn Bắc 1988 X Ủy viên Giáo viên Cao đẳng Điều dưỡng
9 Giang Cẩm Nhung 1992 X Ủy viên Giáo viên Đại học Bác sĩ
10 Võ Vũ Linh 1992 X Ủy viên Giáo viên Trung cấp Y sĩ
11 Vũ Long 1990 X Ủy viên Giáo viên Thạc sĩ Thác sĩ
12 Hiệu Thị Phương Trâm 1998 X Ủy viên Cao đẳng Điều dưỡng
13 Đặng Hải Dương 1998 X Ủy viên Trung cấp Y sĩ
14 Phạm Thị Cẩm Giảng 1998 X Ủy viên Cao đẳng Dược

Các bài viết liên quan:

TKB - Kết quả học tập
Đơn vị liên quan
Số lượng truy cập

Tổng số lượt truy cập:

Đang online: