Danh sách Ban chấp hành Đoàn

STT Họ và tên Năm sinh Nam Nữ Chức vụ Ngạch viên chức Trình độ chuyên môn Chuyên ngành
1 Ngô Kiều Lól 1990 X Bí thư đoàn trường Giáo viên Đại học Điều dưỡng
2 Lê Thị Bạch Yến 1989 X UVBTV Giáo viên Đại học Dược
3 Lê Thị Thanh Tươi 1986 X UVBTV Nhân viên Trung cấp Y sĩ
4 Lê Minh Quân 1992 X Phó Bí thư đoàn trường Chuyên viên Đại học Điều dưỡng
5 Giang Cẩm Nhung 1992 X Ủy viên Giáo viên Đại học Bác sĩ
6 Võ Vũ Linh 1992 X Nhân viên Giáo viên Trung cấp Y sĩ
7 Vũ Long 1990 X Ủy viên Giáo viên Thạc sĩ Thác sĩ
8 Võ Văn Hiểu 1989 X Y sĩ Đại học Y sĩ
9 Lê Thị Thanh Tươi 1994 X Y sĩ Trung cấp Y sĩ
10 Lê Hoàng Kim Ngân 1994 X Dược sĩ Đại học Dược sĩ
11 Cao Mộng Nghi 1990 X Xét nghiệm Đại học Xét nghiệm
12 Lê Minh Tuấn 1989 X Dược sĩ Đại học Dược sĩ
13 Huỳnh Thị Phương Ngân 1999 X Cao đẳng Dược
14 Chung Thị Lan Anh 2000 X Cao đẳng Dược

Các bài viết liên quan:

TKB - Kết quả học tập
Số lượng truy cập

Tổng số lượt truy cập:

Đang online: