Danh sách Ban chấp hành Công Đoàn

STT Họ và tên Năm sinh Nam Nữ Chức vụ Ngạch viên chức Trình độ chuyên môn Chuyên ngành
1 Nguyễn Lê Tuyết Dung 1982 X Chủ tịch Công đoàn Giảng viên Thạc sĩ Dược
2 Dương Hồng Oanh 1966 X Chủ tịch Công đoàn Giáo viên Đại học Điều dưỡng
3 Nguyễn Thị Xuân Tươi 1986 X Ủy viên Ban thường vụ Chuyên viên Đại học Luật
4 Võ Minh Đời 1975 X Ủy viên Ban thường vụ Giáo viên Đại học Điều dưỡng
5 Trịnh Thị Kiều Diễm 1989 X Ủy viên Ban thường vụ Giáo viên Đại học Điều dưỡng
6 Lâm Nguyễn Đông Hải 1974 X Ủy viên Ban thường vụ Giảng viên Thạc sĩ Giáo dục thể chất
7 Trần Thị Mỹ Thanh 1986 X Ủy viên Ban thường vụ Giáo viên Thạc sĩ Dược
8 Lưu Văn An 2000 X Cao đẳng Điều dưỡng

Các bài viết liên quan:

TKB - Kết quả học tập
Số lượng truy cập

Tổng số lượt truy cập:

Đang online: