Danh sách Ban chấp hành Công Đoàn

STT Họ và tên Năm sinh Nam Nữ Chức vụ Ngạch viên chức Trình độ chuyên môn Chuyên ngành
1 Nguyễn Lê Tuyết Dung 1982 X Chủ tịch Công đoàn Giảng viên Thạc sĩ Dược
2 Dương Hồng Oanh 1966 X Phó chủ tịch Công đoàn Giáo viên Tiến sĩ Điều dưỡng
3 Quách Thị Bé 1989 X Ủy viên Ban thường vụ Kế toán viên Đại học Kế toán
4 Nguyễn Thị Xuân Tươi 1986 X Ủy viên Ban thường vụ Chuyên viên Đại học Luật
5 Võ Minh Đời 1975 X Ủy viên Ban thường vụ Giáo viên Đại học Điều dưỡng
6 Trịnh Thị Kiều Diễm 1989 X Ủy viên Ban thường vụ Giáo viên Đại học Điều dưỡng
7 Lâm Nguyễn Đông Hải 1974 X Ủy viên Ban thường vụ Giảng viên Thạc sĩ Giáo dục thể chất
8 Trần Thị Mỹ Thanh 1986 X Ủy viên Ban thường vụ Giáo viên Thạc sĩ Dược

Các bài viết liên quan:

TKB - Kết quả học tập
Đơn vị liên quan
Số lượng truy cập

Tổng số lượt truy cập:

Đang online: