Giới thiệu tổng quan Trạm Y Tế

Ngày cập nhật: 01/10/2014

1. Nhiệm vụ

- Xây dựng kế hoạch và kinh phí hoạt động của Trạm Y tế theo hàng năm hoặc theo khóa học.

- Lập kế hoạch, tổ chức thực hiện công tác quản lý sức khoẻ, chăm sóc sức khỏe và điều trị một số bệnh thông thường cho cán bộ, viên chức và học sinh, sinh viên (HSSV) trong nhà trường.

- Tuyên truyền, giáo dục, tư vấn các vấn đề liên quan đến sức khoẻ; vận động người học tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm thân thể.

- Tổ chức thực hiện vệ sinh học đường, vệ sinh môi trường, phòng chống các bệnh dịch, bệnh tật học đường, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống tai nạn thương tích, phòng chống HIV/AIDS, các bệnh xã hội và thực hiện các hoạt động khác về y tế trường học.

- Phối hợp với cơ sở y tế tại địa phương, ngành liên quan trong việc triển khai, thực hiện các hoạt động y tế trường học và các hoạt động y tế khác.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị, đoàn thể trong trường thực hiện công tác y tế trường học; xây dựng môi trường Trường học lành mạnh, an toàn.

- Sơ kết, tổng kết và báo cáo kết quả theo định kỳ, triển khai công tác y tế trường học theo quy định.

2. Quyền hạn

- Được sử dụng con dấu riêng theo quy định để giao dịch trong phạm vi công tác chuyên môn.

- Được Hiệu trưởng uỷ quyền quản lý công tác y tế nhà trường.

3. Quy định chung

Điều 1 Trạm Y tế là một đơn vị trực thuộc Ban Giám hiệu Trường Cao đẳng Y tế Bạc Liêu, được thành lập theo Quyết định số 194/QĐ-CĐYT ngày 04 tháng 11 năm 2011 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Bạc Liêu.

Điều 2 Đơn vị chủ quản toàn diện và trực tiếp của Trạm Y tế là Trường Cao đẳng Y tế Bạc Liêu.

Điều 3 Điều hành Trạm y tế là Trưởng trạm, giúp việc cho Trưởng trạm là các cán bộ y tế; việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Trưởng trạm do Hiệu trưởng quyết định. Trạm Y tế có chức năng tham mưu, giúp Hiệu trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước về y tế như: chăm sóc sức khoẻ và quản lý sức khoẻ cho cán bộ - giáo viên và HSSV.

Các bài viết liên quan:

TKB - Kết quả học tập
Đơn vị liên quan
Số lượng truy cập

Tổng số lượt truy cập:

Đang online: