Thời khóa biểu (hàng tuần)

Thời khóa biểu (lịch giảng) được sắp xếp theo thứ tự các tuần của năm học. Nhấn vào các tiêu đề bên dưới để tải về thời khóa biểu (hàng tuần).

Tiêu đề Ngày đăng
Thời khóa biểu tuần 3 năm học 2019-2020 13/09/2019 12:00:00
Thời khóa biểu tuần 2 năm học 2019-2020 07/09/2019 12:00:00
Thời khóa biểu tuần 1 năm học 2019-2020 31/08/2019 12:00:00
Thời khóa biểu hè tuần 6 năm học 2018-2019 24/08/2019 12:00:00
Thời khóa biểu tuần dự trữ năm học 2018-2019 24/08/2019 12:00:00
Thời khóa biểu hè tuần 5 năm học 2018-2019 19/08/2019 12:00:00
Thời khóa biểu tuần 51 và học kỳ hè T4 năm học 2018-2019 18/08/2019 12:00:00
Thời khóa biểu tuần 52 và học kỳ hè T5 năm học 2018-2019 17/08/2019 12:00:00
Thời khóa biểu tuần 50 năm học 2018-2019 03/08/2019 12:00:00
Thời khóa biểu hè tuần 2 năm học 2018-2019 28/07/2019 12:00:00
Thời khóa biểu tuần 49 năm học 2018-2019 28/07/2019 12:00:00
Thời khóa biểu tuần 48 năm học 2018-2019 21/07/2019 12:00:00
Thời khóa biểu hè tuần 1 năm học 2018-2019 20/07/2019 12:00:00
Thời khóa biểu tuần 47 năm học 2018-2019 13/07/2019 12:00:00
Thời khóa biểu tuần 46 năm học 2018-2019 06/07/2019 12:00:00
Thời khóa biểu tuần 45 năm học 2018-2019 29/06/2019 12:00:00
Thời khóa biểu tuần 44 năm học 2018-2019 23/06/2019 12:00:00
Thời khóa biểu tuần 43 năm học 2018-2019 15/06/2019 12:00:00
Thời khóa biểu tuần 42 năm học 2018-2019 08/06/2019 12:00:00
Thời khóa biểu tuần 41 năm học 2018-2019 01/06/2019 12:00:00

Các bài viết liên quan:

TKB - Kết quả học tập
Đơn vị liên quan
Số lượng truy cập

Tổng số lượt truy cập: 249440