Thời khóa biểu (lịch giảng) tuần 48 năm học 2016-2017

Chi tiết Được viết: 30/07/2017

Các lớp xem thời khóa biểu bằng cách tải về file đính kèm.

Ghi chú: Thời khóa biểu (TKB) trong tuần có thể thay đổi thường xuyên. Giáo viên, giảng viên và HSSV các lớp cần theo dõi thêm bảng thông tin TKB được đặt tại phòng Đào tạo - Nghiên cứu khoa học.

Các bài viết liên quan:

TKB - Kết quả học tập
Đơn vị liên quan
Số lượng truy cập

Tổng số lượt truy cập: 26932