Thời khóa biểu (lịch giảng) tuần 47 năm học 2018-2019

Chi tiết Được viết: 13/07/2019

Các lớp xem thời khóa biểu bằng cách tải về file đính kèm.

Ghi chú: Thời khóa biểu (TKB) trong tuần có thể thay đổi thường xuyên. Giáo viên, giảng viên và HSSV các lớp cần theo dõi thêm bảng thông tin TKB được đặt tại phòng Đào tạo - Nghiên cứu khoa học.

Các bài viết liên quan:

TKB - Kết quả học tập
Đơn vị liên quan
Số lượng truy cập

Tổng số lượt truy cập:

Đang online: