Kết quả thi các môn học

Các kết quả thi được sắp xếp theo thứ tự của ngày thi các môn học. Nhấn vào các tiêu đề bên dưới để tải về kết quả thi của các môn học.

Tiêu đề Ngày đăng
Kết quả thi môn Bệnh lây truyền qua đường tình dục CĐHS4 26/05/2020
Kết quả thi môn Chính trị CĐDLT4C, CĐDLT4D 26/05/2020
Kết quả thi môn CSSK người bệnh truyền nhiễm CĐĐD11A, CĐĐD11AB 26/05/2020
Kết quả thi môn Dược lý CĐĐD11A, CĐĐD11B, CĐĐD12B 26/05/2020
Kết quả thi môn SK môi trường và vệ sinh CĐĐDLT6A, CĐĐDLT6B 26/05/2020
Kết quả thi môn Tin học CĐD9A, CĐD9C 26/05/2020
Kết quả thi môn Hóa đại cương vô cơ CĐD9A, CĐD9B, CĐD9C 07/05/2020
Kết quả thi môn Hóa đại cương vô cơ CĐD5B (Cải thiện) 07/05/2020
Kết quả thi môn Hóa dược 1 CDD8A, CDD8B, CDD8C 07/05/2020
Kết quả thi môn Hóa dược 1 CĐD5B, CĐD6A, CĐD6B (Cải thiện) 07/05/2020
Kết quả thi môn Marketing Dược CĐD7A, CĐD7B, CĐD7C 07/05/2020
Kết quả thi môn Đảm bảo chất lượng thuốc CĐD7A, CĐD7B 07/05/2020
Kết quả thi môn Chăm sóc người bệnh ngộ độc CĐĐD11A, CĐĐD11B 07/05/2020
Kết quả thi môn Bào chế 1 CĐD8A, CĐD8B (Lần 2) 07/05/2020
Kết quả thi môn Kiểm soát nhiễm khuẩn CĐĐD12A, CĐĐD12B, CĐHS5 15/04/2020
Kết quả thi môn Quản lý điều dưỡng và TH NCKH CDDD11A, CDDD11B, CDHS4 15/04/2020
Kết quả thi môn Xác suất thống kê các lớp (cải thiện) 15/04/2020
Kết quả thi môn Vật lý đại cương CĐD6A, CĐD7B (Cải thiện) 08/04/2020
Kết quả thi môn Quản trị kinh doanh dược CĐD2A, CĐD3A, CĐD3B, CĐD3C 08/04/2020
Kết quả thi môn Hóa hữu cơ CDD5B, CDD9A, CDD9B, CDD9C 08/04/2020
TKB - Kết quả học tập
Đơn vị liên quan
Số lượng truy cập

Tổng số lượt truy cập:

Đang online: