Kết quả thi các môn học năm học 2019 - 2020

Các kết quả thi được sắp xếp theo thứ tự của ngày thi các môn học. Nhấn vào các tiêu đề bên dưới để tải về kết quả thi của các môn học.

Tiêu đề Ngày đăng
Kết quả thi môn Vi ký sinh YHCT9, YHDP9 23/01/2017
Kết quả thi môn Thực hành dược cơ bản DSTH15A 23/01/2017
Kết quả thi môn Sinh học và di truyền CĐĐDLT3 23/01/2017
Kết quả thi môn Phục hồi chức năng CĐĐD8A, CĐĐD8B 23/01/2017
Kết quả thi môn Marketing dược CĐD4A, CĐD4B, CĐD4C, CĐD4D 23/01/2017
Kết quả thi môn Hóa dược 1 CĐD5B 23/01/2017
Kết quả thi môn Giáo dục pháp luật ĐDTH24, DSTH15A-B, KTVXN12, YHCT9, YHDP9 23/01/2017
Kết quả thi môn Dinh dưỡng vệ sinh an toàn thực phẩm YHDP7 23/01/2017
Kết quả thi môn CSSK người lớn bệnh nội khoa CĐĐD9A, CĐĐD9B 23/01/2017
Kết quả thi môn Chăm sóc ngoại nâng cao CĐĐD8A, CĐĐD8B 23/01/2017
Kết quả thi môn Chăm sóc sức khỏe vị thành niên CĐHS2 23/01/2017
Kết quả thi môn Xét nghiệm hóa sinh 2 KTVXN11 22/12/2016
Kết quả thi môn Sinh học và di truyền CĐD6A, CĐD6B, CĐĐD10 22/12/2016
Kết quả thi môn Kiểm soát nhiễm khuẩn CĐĐD9A, CĐĐD9B, CĐHS3 22/12/2016
Kết quả thi môn Hóa phân tích CĐD5A, CĐD5B 22/12/2016
Kết quả thi môn Bào chế 2 CDD5A, CDD5B 15/12/2016
Kết quả thi môn Sức khỏe môi trường và vệ sinh CDDD9A, CDHS3 13/12/2016
Kết quả thi môn Dinh dưỡng tiết chế CDDD9A, CDDD9B, CDHS3 13/12/2016
Kết quả thi môn Dịch tễ và các bệnh truyền nhiễm CDDD9A, CDDD9B, CDHS3 13/12/2016
Kết quả thi môn Chăm sóc sức khỏe trẻ em HSTH23 13/12/2016
TKB - Kết quả học tập
Đơn vị liên quan
Số lượng truy cập

Tổng số lượt truy cập: 249407