Kết quả thi các môn học năm học 2019 - 2020

Các kết quả thi được sắp xếp theo thứ tự của ngày thi các môn học. Nhấn vào các tiêu đề bên dưới để tải về kết quả thi của các môn học.

Tiêu đề Ngày đăng
Kết quả thi môn Dân số kế hoạch hóa gia đình CĐHS2 19/06/2017
Kết quả thi môn Chăm sóc mắt CĐĐD8A, CĐĐD8B 19/06/2017
Kết quả thi môn Quản trị kinh doanh dược CĐD4A, B, C, D 20/05/2017
Kết quả thi môn Hóa sinh CĐĐDLT3, CĐDLT1A, CĐDLT1B 20/05/2017
Kết quả thi môn Da liễu CĐĐD8A, CĐĐD8B 20/05/2017
Kết quả thi môn Pháp chế dược CĐD4A, CĐD4B, CĐD4C, CĐD4D 10/05/2017
Kết quả thi môn Kỹ năng giao tiếp bán hàng CĐD4A, B, C, D 10/05/2017
Kết quả thi môn Xác suất thống kê CĐDLT1A, CĐDLT1B, CĐĐDLT3 18/04/2017
Kết quả thi môn Vật lý đại cương - Lý sinh CĐĐDLT3 18/04/2017
Kết quả thi môn Tâm thần kinh CĐĐD8A, CĐĐD8B 18/04/2017
Kết quả thi môn Răng hàm mặt CĐĐD8A, CĐĐD8B 18/04/2017
Kết quả thi môn Mác LêNin CĐĐDLT3 18/04/2017
Kết quả thi môn Hóa phân tích 2 DTC1 18/04/2017
Kết quả thi môn Đảm bảo chât lượng thuốc CĐD4A, CĐD4B, CĐD4C, CĐD4D 18/04/2017
Kết quả thi môn CSSK bệnh chuyên khoa Tai-Mũi-Họng CĐĐD8A, CĐĐD8B 18/04/2017
Kết quả thi môn Bệnh học nội nhi YHCT YHCT7 18/04/2017
Kết quả thi môn Bệnh học 1 CĐD4A, CĐD4B 18/04/2017
Kết quả thi môn Hóa dược - Dược lý 1 DTC1 09/04/2017
Kết quả thi môn Giáo dục thể chất CĐĐD10, CĐD6B, YHCT9 09/04/2017
Kết quả thi môn Đông dược và bào chế đông dược YHCT7 09/04/2017
TKB - Kết quả học tập
Đơn vị liên quan
Số lượng truy cập

Tổng số lượt truy cập: 249511