Kết quả thi các môn học

Các kết quả thi được sắp xếp theo thứ tự của ngày thi các môn học. Nhấn vào các tiêu đề bên dưới để tải về kết quả thi của các môn học.

Tiêu đề Ngày đăng
Kết quả thi môn Bào chế 1 CĐD5B, CĐD6A CĐD6B, CĐD7C 21/01/2020
Kết quả thi môn Dịch tễ học YHDP9 (trả nợ) 21/01/2020
Kết quả thi môn Hóa dược, dược lý 1 DTC3 21/01/2020
Kết quả thi môn Hóa sinh CDDDLT1B (HD) 21/01/2020
Kết quả thi môn Hóa dược CĐDLT2A, CĐDLT2B (trả nợ) 21/01/2020
Kết quả thi môn Khởi tạo doanh nghiệp DTC3 21/01/2020
Kết quả thi môn Marketing Dược DTC3 21/01/2020
Kết quả thi môn Quản trị kinh doanh dược CĐD7A, CĐD7B, CĐD7C 21/01/2020
Kết quả thi môn Sức khỏe môi trường và vệ sinh CĐĐDLT1 (PL) 21/01/2020
Kết quả thi môn Thống kê KTYT YHDP9 (trả nợ) 21/01/2020
Kết quả thi môn Thực tập tốt nghiệp lớp phục hồi chức năng 10/01/2020
Kết quả thi môn Tư tưởng Hồ Chí Minh CĐD5B, CĐD6A 10/01/2020
Kết quả thi môn VLTL các bệnh ngoại khoa thường gặp lớp PHCN 10/01/2020
Kết quả thi môn Vật lý trị liệu phục hồi chức năng cơ bản 10/01/2020
Kết quả thi môn Quản lý tồn trữ thuộc CDD5B cải thiện 10/01/2020
Kết quả thi môn Quốc phòng an ninh DTC5, YS12 09/01/2020
Kết quả thi môn Pháp luật y sĩ 12 09/01/2020
Kết quả thi môn Vi sinh ký sinh trùng CĐD6A, CĐDLT2B, CĐDLT4C,D 09/01/2020
Kết quả thi môn Y đức pháp luật TCYT CĐHSLT2B 09/01/2020
Kết quả thi môn Tư tưởng Hồ Chí Minh CĐHSLT2B 09/01/2020
TKB - Kết quả học tập
Đơn vị liên quan
Số lượng truy cập

Tổng số lượt truy cập: 249621