Kết quả thi các môn học năm học 2020 - 2021

Các kết quả thi được sắp xếp theo thứ tự của ngày thi các môn học. Nhấn vào các tiêu đề bên dưới để tải về kết quả thi của các môn học.

Tiêu đề Ngày đăng
Kết quả thi môn Quản lý tồn trữ thuộc CDD5B cải thiện 10/01/2020
Kết quả thi môn Thực tập tốt nghiệp lớp phục hồi chức năng 10/01/2020
Kết quả thi môn Tư tưởng Hồ Chí Minh CĐD5B, CĐD6A 10/01/2020
Kết quả thi môn VLTL các bệnh ngoại khoa thường gặp lớp PHCN 10/01/2020
Kết quả thi môn Vật lý trị liệu phục hồi chức năng cơ bản 10/01/2020
Kết quả thi môn Vi sinh ký sinh trùng CĐD6A, CĐDLT2B, CĐDLT4C,D 09/01/2020
Kết quả thi môn Tư tưởng Hồ Chí Minh CĐHSLT2B 09/01/2020
Kết quả thi môn Y đức pháp luật TCYT CĐHSLT2B 09/01/2020
Kết quả thi môn Quốc phòng an ninh DTC5, YS12 09/01/2020
Kết quả thi môn Tâm lý học y đức lớp PHCN 09/01/2020
Kết quả thi môn Pháp luật y sĩ 12 09/01/2020
Kết quả thi môn Chính trị CDDDLT6A, CDDDLT6B 09/01/2020
Kết quả thi môn Dân số kế hoạch hóa gia đình CĐHS4 09/01/2020
Kết quả thi môn Dinh dưỡng tiết chế CDDD12A, CDDD12B, CĐHS5 09/01/2020
Kết quả thi môn Hóa dược - Dược lý 2 DTC3 09/01/2020
Kết quả thi môn Hóa dược - Dược lý 2 DSTH15A trả nợ 09/01/2020
Kết quả thi môn Hóa phân tích CĐD8A, CĐD8B, CĐD8C 09/01/2020
Kết quả thi môn Hóa phân tích 2 DTC4 09/01/2020
Kết quả thi môn Hóa phân tích CDD5B, CDD6A cải thiện 09/01/2020
Kết quả thi môn Giải phẫu sinh lý CĐĐD1A Phước Long 09/01/2020
TKB - Kết quả học tập
Đơn vị liên quan
Số lượng truy cập

Tổng số lượt truy cập: 249572