Kết quả thi các môn học

Các kết quả thi được sắp xếp theo thứ tự của ngày thi các môn học. Nhấn vào các tiêu đề bên dưới để tải về kết quả thi của các môn học.

Tiêu đề Ngày đăng
Kết quả thi môn Bệnh học ngoại lần 2 YS12 31/08/2020
Kết quả thi môn Bệnh truyền nhiễm XH lần 2 YS11 31/08/2020
Kết quả thi môn Chăm sóc hộ sinh nâng cao CĐHSLT2A, CĐHSLT2B 31/08/2020
Kết quả thi môn Chăm sóc sức khỏe cộng đồng CĐĐD12A, CĐĐD12B 31/08/2020
Kết quả thi môn Chăm sóc SK sinh sản cộng đồng CĐHS5 31/08/2020
Kết quả thi môn Chăm sóc sơ sinh CĐHSLT2B 31/08/2020
Kết quả thi môn Hóa dược dược lý 1 DTC4 31/08/2020
Kết quả thi môn Hóa dược 2 CĐD6A, CĐD6B, CĐD7A, CĐD7B, CĐD7C 31/08/2020
Kết quả thi môn Hóa dược 2 CDD8A, CDD8B, CDD8C (Lần 2) 31/08/2020
Kết quả thi môn Hóa hữu cơ CĐDLT4A, CĐDLT4B, CĐDLT4C, CĐDLT4D 31/08/2020
Kết quả thi môn Kiểm soát nhiễm khuẩn CĐHSLT3 31/08/2020
Kết quả thi môn Phá thai an toàn, toàn diện CĐHSLT2A, CĐHSLT2B 31/08/2020
Kết quả thi môn Thực tế ngành CĐĐDLT5, CĐHSLT2B 31/08/2020
Kết quả thi môn Sức trẻ em CDDD12A, CDDD12B (Lần 2) 17/08/2020
Kết quả thi môn Hóa dược 2 CDD8A, CDD8B, CDD8C 17/08/2020
Kết quả thi môn Điều dưỡng cơ bản kỹ thuật điều dưỡng YS12 (Lần 2) 17/08/2020
Kết quả thi môn Bệnh học CDD8A, CDD8C 17/08/2020
Kết quả thi môn Bệnh học nội YS12 11/08/2020
Kết quả thi môn Chăm sóc sức khỏe trẻ em YS11 (Lần 2) 11/08/2020
Kết quả thi môn Anh văn chuyên ngành CDD9B, CDD9C (Lần 2) 11/08/2020
TKB - Kết quả học tập
Số lượng truy cập

Tổng số lượt truy cập:

Đang online: