MỨC HỌC PHÍ NĂM HỌC 2017-2018

(Kèm theo Quyết định 107/QĐ-CĐYT ngày 04 tháng 7 năm 2017)

Tên ngành Mức học phí Tên ngành Mức học phí
HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY HỆ TRUNG CẤP CHÍNH QUY
Dược học 7.000.000 đồng/năm Y sỹ Y học Cổ truyền, Dự phòng 6.000.000 đồng/năm
Dược sỹ 6.000.000 đồng/năm
Điều dưỡng 7.000.000 đồng/năm Kỹ thuật viên xét nghiệm 6.000.000 đồng/năm
Điều dưỡng 5.000.000 đồng/năm
Hộ sinh 7.000.000 đồng/năm Hộ sinh 5.000.000 đồng/năm
Định hướng CK (YHCT, YHDP) 3.600.000 đồng/6 tháng
HỆ CAO ĐẲNG LIÊN THÔNG
Dược học (Hệ A) 9.000.000 đồng/năm
Dược học (Hệ B) 9.700.000 đồng/năm
Điều dưỡng 8.500.000 đồng/năm
Hộ sinh 8.500.000 đồng/năm
HỆ TRUNG HỌC TẠI CHỨC
Dược sỹ tại chức, liên thông 7.500.000 đồng/năm
TKB - Kết quả học tập
Đơn vị liên quan
Số lượng truy cập

Tổng số lượt truy cập:

Đang online: